Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija
Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno progimnazijos nuostatai“ 2021-09-21 11:40:53 10.23 MB
Progimnazijos tarybos nuostatai 2021 2022-11-22 10:06:42 201.7 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2021 2022-11-22 10:06:07 1.38 MB
Metodinės tarybos nuostatai 2022-11-17 15:53:24 109.06 KB
Mokiniu tarybos nuostatai 2022-11-22 11:13:48 1.38 MB
Isakymas V-1269 172.44 KB
AR_2024-02-02 suvestinė redakcija 338.51 KB
Tvarkos
Darbuotoju psichologinio saugumo užtikrinimo politika 2021-09-26 10:46:50 1.61 MB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021-09-26 10:46:56 3.14 MB
Savirūpos proceso organizavimas 2021-09-26 10:46:57 577.06 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2024-03-05 17:21:28 211.01 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2021-09-26 10:57:07 828.14 KB
Vidaus kontrolės politika 2021-09-26 10:47:16 2.11 MB
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 2021-09-26 10:47:17 392.72 KB
Krizių valdymo tvarkos aprašas 2021-09-26 10:47:18 405.43 KB
Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas 2021-09-26 10:47:20 227.94 KB
Pažeidimų aprašas 2021-09-26 10:47:26 2.68 MB
Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas 2021-09-26 10:47:27 222.81 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas 2022-12-01 16:55:13 102.94 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-26 10:47:30 189.78 KB
Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą Įstaigoje tvarkos aprašas 2022-12-06 10:56:09 199.2 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2022-12-13 09:57:00 374.58 KB
PRADINIO UGDYMO IR PAGRINDINIO UGDYMO PIRMOSIOS DALIES, MOKYTOJO DIENYNŲ SUDARYMO ELEKTRONINIO DIENYNO PAGRINDU TVARKOS APRAŠAS 2024-03-05 09:35:43 209.95 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2021-09-26 10:47:36 291.38 KB
Srautinio mokymo grupės keitimo tvarka 2021-09-26 10:47:37 112.25 KB
Aprūpinimo vadovėliais tvarka 2021-09-26 10:47:38 235.19 KB
Kėlimo į aukštesnę klasę tvarka 2021-09-26 10:47:39 119.57 KB
Ugdymo karjerai organizavimo tvarka 2021-09-26 10:47:40 82.09 KB
Ugdymo turinio diferencijavimo įgyvendinimo tvarka 2021-09-26 10:47:40 78.08 KB
Užsienio kalbos lygio keitimo tvarka 2021-09-26 10:47:41 139.39 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2021-09-26 10:47:41 329.67 KB
VDU Atžalyno progimnazijos darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 1.22 MB
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi VDU „Atžalyno“ progimnazijoje tvarka 2022-10-18 09:07:49 102.54 KB
Darbo apmokėjimo sistema 2024-04-11 15:36:51 9.47 MB
Mokinių nemokamo maitinimo paslaugų tvarkos aprašas 2022-11-17 15:48:19 121.16 KB
Susikaupimo klasės tvarka 2022-12-08 09:31:20 189.25 KB
1–4 klasių mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023-02-13 11:12:22 5.37 MB
Socialinės veiklos tvarkos aprašas 2023-06-19 15:47:56 120.23 KB
Mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-10-13 14:40:47 387.03 KB
Mokinių mokymosi namuose tvarkos aprašas 2024-03-26 11:54:51 207.1 KB
Vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo sistema 2024-02-20 16:46:53 225.74 KB
Taisyklės
Inventorizacijos taisyklės 2021-09-26 10:55:48 5.81 MB
Mokiniu saugaus elgesio taisyklės fizinio ugdymo pamokose 2021-09-26 10:56:05 193.17 KB
Stadiono taisyklės 2021-09-26 10:56:14 192.84 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2023-10-10 13:29:31 215.67 KB
Nuomininkų naudojimosi sporto sale taisyklės 2022-01-10 14:43:36 258.25 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2024-02-28 10:40:32 8 MB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas
2016 – 2018 m. strateginis planas 2022-12-01 16:24:02 715.56 KB
2013 – 2015 m. strateginis planas 2022-12-01 16:24:02 179.52 KB
2019 – 2021 m. strateginis planas 2022-12-01 16:24:02 10.79 MB
2022– 2024 m. strateginis planas 2022-12-01 16:24:03 796.8 KB
Ugdymo planas
Ugdymo planas 2013 – 2015 m. m. 2022-12-01 16:25:25 585.98 KB
Ugdymo planas 2015 – 2017 m. m. 2022-12-01 16:25:25 444.47 KB
Ugdymo planas 2017 – 2019 m. m. 2022-12-01 16:25:25 642.94 KB
Ugdymo planas 2019 – 2021 m. m. 2022-12-01 16:25:25 811.56 KB
Ugdymo planas 2021 – 2023 m. m. 2022-12-01 16:25:25 9.9 MB
Ugdymo plano pakeitimai 2021 – 2023 m.m. 2022-12-01 16:25:25 282.26 KB
Ugdymo planas 2023–2024 m. m. 31.38 MB
Mėnesio veiklos planai
2023 m.
Sausio mėn. veiklos planas 2023-09-06 08:37:10 238.72 KB
Vasario mėn. veiklos planas 2023-09-06 08:37:10 163.8 KB
Kovo mėn. veiklos planas 2023-09-06 08:37:10 285.54 KB
Balandžio mėn. veiklos planas 2023-09-06 08:37:10 162.46 KB
Gegužės mėn. veiklos planas 2023-09-06 08:37:10 251.45 KB
Birželio mėn. veiklos planas 2023-09-06 08:37:10 135.72 KB
Rugpjūčio - Rugsėjo Veiklos planas 2023-09-06 08:37:10 154.36 KB
Spalio mėn. veiklos planas 272.01 KB
Lapkričio mėn. veiklos planas 253.91 KB
Gruodžio mėn. veiklos planas 270.78 KB
2024 m.
Sausio mėn. veiklos planas 2024-04-02 10:42:38 261.47 KB
Vasario mėn. veiklos planas 2024-04-02 10:42:38 288.78 KB
Kovo mėn. veiklos planas 2024-04-02 10:42:38 315.84 KB
Balandžio mėn. veiklos planas 2024-04-02 10:42:38 331.49 KB
Metinis veiklos planas
2014 m. metinis veiklos planas 2022-12-01 16:26:32 326.75 KB
2015 m. metinis veiklos planas 2022-12-01 16:26:32 346.8 KB
2016 m. metinis veiklos planas 2022-12-01 16:26:32 343.74 KB
2018 m. metinis veiklos planas 2022-12-01 16:26:32 487.44 KB
2019 m. metinis veiklos planas 2022-12-01 16:26:32 12.93 MB
2020 m. metinis veiklos planas 2022-12-01 16:26:32 386 KB
2021 m. metinis veiklos planas 2022-12-01 16:26:32 595.21 KB
2022 m. metinis veiklos planas 2022-12-01 16:26:33 764.2 KB
2023 m. metinis veiklos planas 2023-03-24 08:26:15 423.74 KB
2024 m. metinis veiklos planas 267.1 KB
Vadovo veiklos ataskaita
2018 m. ataskaita 2022-12-01 16:27:04 643.35 KB
2019 m. ataskaita 2022-12-01 16:27:04 3.53 MB
2020 m. ataskaita 2022-12-01 16:27:04 4.92 MB
2021 m. ataskaita 2022-12-01 16:27:04 354.6 KB
2022 m. ataskaita 2023-03-07 09:52:01 759.84 KB
2023 m. ataskaita 2024-03-05 15:20:05 1.15 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
Finasinių ataskaitų rinkinys 2023 m. I ketv. 2023-04-27 14:50:27 915.47 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. II ketv. 2023-09-14 10:47:11 916.38 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. III ketv. 2023-11-06 11:04:05 537.17 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 metinis 2024-03-13 08:51:06 411.26 KB
2022 m.
2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2022-10-06 16:02:51 915.73 KB
2022 m. statistinė ataskaita II ketv. 2022-08-30 10:43:20 398.13 KB
Pajamų įmokų ataskaita už 2022m. III ketvirtį 2022-10-06 16:04:26 203.23 KB
Statistinė ataskaita 2022 m. III ketv. 2022-10-13 10:18:48 398.21 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022m. I ketvirtis 2022-11-07 10:23:29 1.01 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. II ketvirtis 2022-10-14 09:17:33 915.73 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. III ketvirtis 2022-11-07 10:21:51 715.25 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 metinis 2023-03-24 08:25:24 400.75 KB
2021 m.
2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-09-25 18:05:09 762.78 KB
Metinė statistinė ataskaita 2021 m. 2022-11-07 10:23:13 415.02 KB
Statistinė ataskaita 2021 m. II ketvirtis 2022-11-07 10:28:35 220.34 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. III ketvirtis 2022-11-07 10:30:54 1.03 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 metinis 2022-11-07 10:31:26 1.11 MB
2020 m.
2020 m. statistinė ataskaita 2021-09-25 18:12:20 213.2 KB
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-09-25 18:12:38 9.32 MB
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-25 18:12:54 7.67 MB
2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-09-25 18:12:55 448.84 KB
2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-09-25 18:12:56 1.02 MB
2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-09-25 18:12:58 773.59 KB
2020 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2021-09-25 18:12:58 235.83 KB
2019 m.
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-09-25 18:14:33 696.27 KB
2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-09-25 18:14:34 599.85 KB
2019 m. II ketvirčio finansinė ataskaita 2021-09-25 18:14:35 241.23 KB
2019 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2021-09-25 18:14:36 205.53 KB
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-09-25 18:14:36 313.8 KB
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-25 18:14:45 4.11 MB
2018 m.
2018 m. I ketvirčio finansinė ataskaita 2021-09-25 21:29:48 2.85 MB
2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-09-25 21:29:56 696.27 KB
2018 m. II ketvirčio finansinė ataskaita 2021-09-25 21:30:07 3.06 MB
2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-09-25 21:30:22 659 KB
2018 m. III ketvirčio finansinė ataskaita 2021-09-25 21:30:52 2.38 MB
2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-09-25 21:32:03 1.99 MB
2017 m.
2017 m. 1 ketvirčio finansinė ataskaita (1 dalis) 2021-09-25 21:20:17 2.01 MB
2017 m. II ketvirčio finansinė ataskaita 2021-09-25 21:20:24 2.99 MB
2017 m. IV ketvirčio finansinė ataskaita 2021-09-25 21:20:38 8.63 MB
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-09-25 21:20:57 5.74 MB
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-25 21:21:08 4.71 MB
2016 m.
2016 m. 4 ketvirčio finansinė ataskaita (3 dalis) 2021-09-25 21:23:01 890.39 KB
2016 m. 3 ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2021-09-25 21:23:09 655.69 KB
2016 m. 3 ketvirčio finansinė ataskaita (1 dalis) 2021-09-25 21:23:17 889.37 KB
2016 m. 3 ketvirčio finansinė ataskaita (2 dalis) 2021-09-25 21:23:26 628.92 KB
2016 m. 3 ketvirčio finansinė ataskaita (3 dalis) 2021-09-25 21:23:40 908.66 KB
2016 m. 2 ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2021-09-25 21:23:48 628.89 KB
2016 m. 2 ketvirčio finansinė ataskaita (1 dalis) 2021-09-25 21:23:58 890.39 KB
2016 m. 2 ketvirčio finansinė ataskaita (2 dalis) 2021-09-25 21:24:06 634.65 KB
2016 m. 2 ketvirčio finansinė ataskaita (3 dalis) 2021-09-25 21:24:17 890.39 KB
2016 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2021-09-25 21:24:26 568.62 KB
2016 m. 1 ketvirčio finansinė ataskaita (1 dalis) 2021-09-25 21:24:39 615.09 KB
2016 m. 1 ketvirčio finansinė ataskaita (2 dalis) 2021-09-25 21:24:52 579.4 KB
2016 m. 1 ketvirčio finansinė ataskaita (3 dalis) 2021-09-25 21:25:04 802.18 KB
2015 m.
2015 m. metinė finansinė ataskaita 2021-09-25 21:26:06 4.57 MB
2015 m. metinės finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2021-09-25 21:26:16 277.24 KB
2015 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2021-09-25 21:26:23 124.67 KB
2015 m. III ketvirčio finansinė ataskaita (1 dalis) 2021-09-25 21:26:42 254.67 KB
2015 m. III ketvirčio finansinė ataskaita (2 dalis) 2021-09-25 21:26:49 137.56 KB
2015 m. III ketvirčio finansinė ataskaita (3 dalis) 2021-09-25 21:27:07 307.74 KB
2015 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2021-09-25 21:27:15 125.26 KB
2015 m. II ketvirčio finansinė ataskaita (1 dalis) 2021-09-25 21:27:25 252.81 KB
2015 m. II ketvirčio finansinė ataskaita (2 dalis) 2021-09-25 21:27:42 137.39 KB
2015 m. II ketvirčio finansinė ataskaita (3 dalis) 2021-09-25 21:27:56 307.33 KB
2015 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2021-09-25 21:28:04 124.34 KB
2015 m. 1 ketvirčio finansinė ataskaita (1 dalis) 2021-09-25 21:28:13 251.27 KB
2015 m. 1 ketvirčio finansinė ataskaita (2 dalis) 2021-09-25 21:28:26 136.63 KB
2015 m. 1 ketvirčio finansinė ataskaita (3 dalis) 2021-09-25 21:28:36 303.9 KB
2014 m.
2014 m. metinis balansas 2021-09-25 18:27:35 1.04 MB
2014 m. finansinė ataskaita 2021-09-25 18:27:41 2.79 MB
2014 m. finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2021-09-25 18:27:42 199.42 KB
2014 m. 3 ketvirčio finansinė ataskaita (1 dalis) 2021-09-25 18:27:43 250.5 KB
2014 m. 3 ketvirčio finansinė ataskaita (2 dalis) 2021-09-25 18:27:43 135.94 KB
2014 m. 3 ketvirčio finansinė ataskaita (3 dalis) 2021-09-25 18:27:44 303.41 KB
2014 m. 3 ketvirčio finansinė ataskaita (4 dalis) 2021-09-25 18:27:45 124.31 KB
2014 m. 2 ketvirčio finansinė ataskaita (1 dalis) 2021-09-25 18:27:46 252.09 KB
2014 m. 2 ketvirčio finansinė ataskaita (2 dalis) 2021-09-25 18:27:46 135.82 KB
2014 m. 2 ketvirčio finansinė ataskaita (3 dalis) 2021-09-25 18:27:47 303.71 KB
2014 m. 2 ketvirčio finansinė ataskaita (4 dalis) 2021-09-25 18:27:48 122.59 KB
2014 m. 1 ketvirčio finansinė ataskaita (1 dalis) 2021-09-25 18:27:48 249.23 KB
2014 m. 1 ketvirčio finansinė ataskaita (2 dalis) 2021-09-25 18:27:49 135.11 KB
2014 m. 1 ketvirčio finansinė ataskaita (3 dalis) 2021-09-25 18:27:50 300.5 KB
2014 m. 1 ketvirčio finansinė ataskaita (4 dalis) 2021-09-25 18:27:51 122.65 KB
2013 m.
2013 m. metinis balansas (skanuotas) 2021-09-25 18:29:41 2.54 MB
2013 m. finansinė ataskaita 2021-09-25 18:29:43 884.79 KB
2013 m. finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2021-09-25 18:29:43 197.26 KB
2013 m. 4 ketvirčio finansinė ataskaita (1 dalis) 2021-09-25 18:29:44 208.59 KB
2013 m. 4 ketvirčio finansinė ataskaita (2 dalis) 2021-09-25 18:29:45 138.98 KB
2013 m. 4 ketvirčio finansinė ataskaita (3 dalis) 2021-09-25 18:29:46 240.13 KB
2013 m. 3 ketvirčio finansinė ataskaita (1 dalis) 2021-09-25 18:29:46 250.02 KB
2013 m. 3 ketvirčio finansinė ataskaita (2 dalis) 2021-09-25 18:29:47 135.87 KB
2013 m. 3 ketvirčio finansinė ataskaita (3 dalis) 2021-09-25 18:29:48 303.16 KB
2013 m. 2 ketvirčio finansinė ataskaita (1 dalis) 2021-09-25 18:29:49 251.61 KB
2013 m. 2 ketvirčio finansinė ataskaita (2 dalis) 2021-09-25 18:29:50 135.79 KB
2013 m. 2 ketvirčio finansinė ataskaita (3 dalis) 2021-09-25 18:29:50 303.45 KB
2013 m. 1 ketvirčio finansinė ataskaita (1 dalis) 2021-09-25 18:29:51 92.57 KB
2013 m. 1 ketvirčio finansinė ataskaita (2 dalis) 2021-09-25 18:29:52 55.87 KB
2013 m. 1 ketvirčio finansinė ataskaita (3 dalis) 2021-09-25 18:29:52 94.66 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
VDU „Atžalyno“ progimnazija valgiaraštis 2023-09-19 11:11:13 887.83 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2023 m. I Ketv. 2023-04-20 14:13:58 3.05 MB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2023 m. II Ketv. 2023-07-20 11:09:17 4 MB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2023 m. III Ketv. 2023-10-18 15:28:17 3.77 MB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2023 IV ketv. 2024-01-16 15:29:43 4.05 MB
2022 m.
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2022 m. I ketv. 2022-10-13 10:22:30 1.54 MB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2022 m. II ketv. 2022-10-13 10:22:31 2.03 MB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2022 m. III ketv. 2022-10-13 10:22:33 1.51 MB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2022 m. IV ketv. 2023-01-19 09:55:12 2.05 MB
2021 m.
2021 I ketvirtis Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-09-22 16:01:47 1.07 MB
2021 II ketvirtis Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-09-22 16:01:51 2.08 MB
Biudžeto vykdymo sąmata 2021. 3. 2022-03-03 12:09:37 202.71 KB
Biudžeto vykdymo sąmata 2021.1. 2022-03-03 12:09:47 204.93 KB
Biudžeto vykdymo sąmata 2021.2. 2022-03-03 12:09:56 202.76 KB
Biudžeto vykdymo sąmata 2021.4. 2022-03-03 12:10:05 202.99 KB
Biudžeto vykdymo sąmata 2021.6. 2022-03-03 12:10:12 203.01 KB
Biudžeto vykdymo sąmata 2021.7. 2022-03-03 12:10:24 201.86 KB
Biudžeto vykdymo sąmata 2021.8. 2022-03-03 12:10:31 207.49 KB
Biudžeto vykdymo sąmata 2021.9. 2022-03-03 12:10:38 201.78 KB
Biudžeto vykdymo sąmata 2021.10 2022-03-03 12:10:45 203.08 KB
Biudžeto vykdymo sąmata 2021.11. 2022-03-03 12:10:50 202.7 KB
Biudžeto vykdymo sąmata 2121.5. 2022-03-03 12:11:59 203.4 KB
2020 m.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita I-ketvirtis 2021-09-25 16:36:09 620.37 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma-4 I-ketvirtis 2021-09-25 16:36:11 1.57 MB
Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita I-ketvirtis 2021-09-25 16:36:12 554.73 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita I-ketvirtis 2021-09-25 16:36:15 1.73 MB
Veiklos rezultatų ataskaita I-ketvirtis 2021-09-25 16:36:15 515.05 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas I-ketvirtis 2021-09-25 16:36:16 696.27 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas II-ketvirtis 2021-09-25 16:36:20 2.07 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas III-ketvirtis 2021-09-25 16:36:22 963.4 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas IV-ketvirtis 2021-09-25 16:36:23 970.53 KB
Dėl biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo I ketvirčio ataskaitos 2021-09-25 16:36:24 110.8 KB
2019 m.
Dėl biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo I ketvirčio ataskaitos 2021-09-25 16:53:17 110.8 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-1 I-ketvirtis (1) 2021-09-25 16:53:18 198.84 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 I-ketvirtis (2) 2021-09-25 16:53:18 235.17 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma-4 I-ketvirtis (4) 2021-09-25 16:53:19 362.92 KB
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas I-ketvirtis 2021-09-25 16:53:19 303 KB
Finansinės būklės ataskaita I-ketvirtis 2021-09-25 16:53:21 1.42 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-1 II-ketvirtis (1) 2021-09-25 16:53:22 204.47 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 II-ketvirtis (2) 2021-09-25 16:53:22 242.1 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma-4 II-ketvirtis (4) 2021-09-25 16:53:23 356.54 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita II-ketvirtis 2021-09-25 16:53:24 626.19 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas II-ketvirtis 2021-09-25 16:53:25 262.17 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-1 III-ketvirtis (1) 2021-09-25 16:53:25 207.66 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 III-ketvirtis (2) 2021-09-25 16:53:26 246.67 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma-4 III-ketvirtis (4) 2021-09-25 16:53:27 359.76 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita III-ketvirtis 2021-09-25 16:53:27 254.68 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas III-ketvirtis 2021-09-25 16:53:28 94.05 KB
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas III-ketvirtis 2021-09-25 16:53:30 1.95 MB
Finansinės būklės ataskaita III-ketvirtis 2021-09-25 16:53:31 773.79 KB
Veiklos rezultatų ataskaita III-ketvirtis 2021-09-25 16:53:32 513.98 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-1 IV-ketvirtis (1) 2021-09-25 16:53:33 205.84 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 IV-ketvirtis (2) 2021-09-25 16:53:34 561.68 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-3 IV-ketvirtis (3) 2021-09-25 16:53:35 242.7 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma-4 IV-ketvirtis (4) 2021-09-25 16:53:35 357.41 KB
2018 m.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018-06-30 ataskaita 2021-09-25 17:03:22 4.35 MB
Dėl biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018-06-30 ataskaitos 2021-09-25 17:03:24 1.57 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-1 IV-ketvirtis (1) 2021-09-25 17:03:25 659.23 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 IV-ketvirtis (2) 2021-09-25 17:03:38 6.48 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-7 IV-ketvirtis (3) 2021-09-25 17:03:39 561.75 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma-4 IV-ketvirtis (4) 2021-09-25 17:03:46 3.23 MB
Dėl biudžeto išlaidų sąmotos vykdymo ataskaita IV-ketvirtis 2021-09-25 17:03:48 859.46 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-1 III-ketvirtis (1) 2021-09-25 17:03:49 532.01 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 III-ketvirtis (2) 2021-09-25 17:03:58 4.42 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-7 III-ketvirtis (3) 2021-09-25 17:03:59 444.89 KB
Dėl biudžeto išlaidų sąmotos vykdymo ataskaita III-ketvirtis 2021-09-25 17:04:00 626.16 KB
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-09-25 17:04:06 3.07 MB
2017 m.
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 I-ketvirtis (1) 2021-09-25 17:11:01 8.87 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 II-ketvirtis (1) 2021-09-25 17:11:16 7.37 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 III-ketvirtis (1) 2021-09-25 17:11:21 2.28 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 IV-ketvirtis (1) 2021-09-25 17:11:29 3.86 MB
2016 m.
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 I-ketvirtis (1) 2021-09-25 17:24:58 2.07 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 I-ketvirtis (2) 2021-09-25 17:25:00 1.73 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 I-ketvirtis (3) 2021-09-25 17:25:01 595.31 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma-4 I-ketvirtis 2021-09-25 17:25:02 321.63 KB
Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita forma-1 I-ketvirtis 2021-09-25 17:25:02 128.89 KB
Aiškinamasis raštas 2021-09-25 17:25:15 696.27 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 II-ketvirtis (1) 2021-09-25 17:25:24 4.51 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 II-ketvirtis (2) 2021-09-25 17:25:34 4.5 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 II-ketvirtis (3) 2021-09-25 17:25:36 1.72 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 II-ketvirtis (4) 2021-09-25 17:25:45 1.7 MB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma-4 II-ketvirtis 2021-09-25 17:25:51 2.71 MB
Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita forma-1 II-ketvirtis 2021-09-25 17:25:52 533.39 KB
Aiškinamasis raštas 2021-09-25 17:25:53 578.83 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 III-ketvirtis (1) 2021-09-25 17:25:55 1.72 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 III-ketvirtis (2) 2021-09-25 17:25:57 1.7 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 III-ketvirtis (3) 2021-09-25 17:26:00 1.72 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 III-ketvirtis (4) 2021-09-25 17:26:02 1.7 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 III-ketvirtis (5) 2021-09-25 17:26:04 1.7 MB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma-4 III-ketvirtis 2021-09-25 17:26:05 805.22 KB
Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita forma-1 III-ketvirtis 2021-09-25 17:26:06 554.73 KB
Aiškinamasis raštas 2021-09-25 17:26:07 598.76 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 IV-ketvirtis (1) 2021-09-25 17:26:09 1.77 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 IV-ketvirtis (2) 2021-09-25 17:26:14 2.06 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 IV-ketvirtis (3) 2021-09-25 17:26:16 1.52 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 IV-ketvirtis (4) 2021-09-25 17:26:18 1.77 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 IV-ketvirtis (5) 2021-09-25 17:26:20 1.75 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 IV-ketvirtis (6) 2021-09-25 17:26:22 1.5 MB
2015 m.
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 I-ketvirtis (1) 2021-09-25 17:35:56 682.71 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 I-ketvirtis (2) 2021-09-25 17:35:57 667.38 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 I-ketvirtis (3) 2021-09-25 17:35:58 676.98 KB
Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita forma-1 I-ketvirtis 2021-09-25 17:35:59 516.15 KB
Moketinų ir gautinų sumų ataskaita forma-4 I-ketvirtis 2021-09-25 17:36:05 2.81 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 II-ketvirtis (1) 2021-09-25 17:36:06 577.64 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 II-ketvirtis (2) 2021-09-25 17:36:07 600.65 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 II-ketvirtis (3) 2021-09-25 17:36:08 544.78 KB
Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita forma-1 II-ketvirtis 2021-09-25 17:36:09 538.33 KB
Moketinų ir gautinų sumų ataskaita forma-4 II-ketvirtis 2021-09-25 17:36:15 2.76 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 III-ketvirtis (1) 2021-09-25 17:36:17 1.74 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 III-ketvirtis (2) 2021-09-25 17:36:19 1.55 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 III-ketvirtis (3) 2021-09-25 17:36:21 1.74 MB
Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita forma-1 III-ketvirtis 2021-09-25 17:36:22 532.16 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma-4 III-ketvirtis 2021-09-26 11:36:21 2.72 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 IV-ketvirtis (1) 2021-09-25 17:36:30 1.56 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 IV-ketvirtis (2) 2021-09-25 17:36:40 4.41 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 IV-ketvirtis (3) 2021-09-25 17:36:49 4.47 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 IV-ketvirtis (4) 2021-09-25 17:36:59 4.52 MB
Aiškinamasis raštas 2021-09-25 17:37:00 696.27 KB
Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita forma-1 IV-ketvirtis 2021-09-25 17:37:01 526.88 KB
Moketinų ir gautinų sumų ataskaita forma-4 IV-ketvirtis 2021-09-25 17:37:07 2.72 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Mažos vertės pirkimų registras 2020 2021-09-22 13:36:40 478.62 KB
2020 m. mažos vertės pirkimų plano tvirtinimas 2021-09-22 13:36:40 91.63 KB
2020 m. viešųjų pirkimų planas 2021-09-22 13:36:41 123.02 KB
2019 m. vadovėliai ir mokymo priemonės 2021-09-22 13:36:42 93.22 KB
2019 m. viešųjų pirkimų ataskaita 2021-09-22 13:36:42 490.21 KB
Metinė ataskaita už 2018 m. 2021-09-22 13:36:43 127.72 KB
Pirkimų planas 2019 m. 2021-09-22 13:36:44 397.54 KB
Pirkimų iniciatorius 2021-09-22 13:36:45 1.31 MB
Mažos vertės pirkimų įsakymas 2021-09-22 13:36:46 1.13 MB
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 2021-09-22 13:36:47 305.63 KB
Viešųjų pirkimų įstatymas 2021-09-22 13:36:48 1 MB
VPP ataskaita 2021-09-22 13:37:01 6.11 MB
Planuojamų pirkimų planas 2017-2018 m. 2021-09-22 13:37:03 1.73 MB
Tiekėjų apklausos pažymų registras 2016 m. 2021-09-22 13:37:04 320.99 KB
Viešųjų pirkimų planas 2016 – 2017 m. 2021-09-22 13:37:04 202.38 KB
Tiekėjų apklausos pažymų registras 2015 m. 2021-09-22 13:37:05 273.32 KB
Viešųjų pirkimų registras 2014 m. 2021-09-22 13:37:05 397.33 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2021-09-22 13:37:06 296.92 KB
Viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimo įsakymas 2021-09-22 13:37:07 117.29 KB
Daugiafunkcinio lauko gimnastikos įrenginio įrengimo sutartis 2021-09-22 13:37:07 148.15 KB
Vadovėlių pirkimas 2021-09-22 13:37:08 185.8 KB
Šilumos punkto renovacija 2021-09-22 13:37:08 119.71 KB
Remonto darbai 2021-09-22 13:37:09 138.46 KB
Viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimai 2021-09-22 13:37:09 116.38 KB
Planuojamų pirkimų planas 2014 m. 2021-09-22 13:37:10 122.16 KB
2014 m. planuojamų pirkimų plano tvirtinimas 2021-09-22 13:37:10 113.5 KB
Vidaus patalpų remonto darbai 2021-09-22 13:37:11 238.76 KB
Viešųjų pirkimų įstatymas 2021-09-22 13:37:11 878.26 KB
Mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašas 2023-02-24 11:18:54 212.32 KB
Mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašo 1 priedas 2023-02-24 11:18:56 173.14 KB
Mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašo 2, 3 priedai 2023-02-24 11:18:58 102.56 KB
Mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašo 4 priedas 2023-02-24 11:19:00 107.85 KB
Mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašo 5 priedas 2023-02-24 11:19:02 211.83 KB
2023 m. viešųjų pirkimų planas 2023-03-07 15:54:00 2.44 MB
VDU Atžalyno progimnazijos 2023 m. pirkimų žurnalas 2024-01-15 11:38:13 246.87 KB
Metinė ataskaita už 2023 m. 208.78 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2021-2022 m. m. 2021-09-21 11:04:44 212.54 KB
Neformaliojo ugdymo veiklos tikslai 2016 m. 2021-09-21 11:04:44 121.73 KB
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2022-2023 m. m. 208.33 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Antikorupcinio sąmoningumo didinimas 3.75 MB
Korupcijos prevencijos programa 2022-11-24 16:11:40 107.35 KB
Prevencijos priemonių planas 2023-01-10 10:24:49 373.19 KB
Asmenų, kurie privalo deklaruoti privačius interesus sąrašas 2023-03-07 11:40:20 179.69 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
VDU Atžalyno progimnazijos darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 1.22 MB
VDU Atžalyno progimnazijos ES prevenciniu priemonių planas 2020-2022 m. 97.5 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Reagavimo į asmens duomenų pažeidimus aprašas 2019 2022-03-03 13:35:46 314.61 KB
Lietuvos respublikos asmens duomenų teisės apsaugos įstatymas(2018) 2022-03-03 13:35:47 326.29 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-03-03 13:35:48 7.5 MB
Mokinių asmens duomenų taisyklės 2022-03-03 13:35:49 5.26 MB
Vaizdo kamerų duomenų tvarkymo taisyklės 2022-03-03 13:35:50 2.64 MB
Duomenų apsaugos pareigūno veiklos aprašas 2023-01-19 09:58:23 1.28 MB
Mokinių taryba Atnaujinta Dydis
Mokinių tarybos veikla 2021-09-20 23:11:03 2.98 MB
Mokiniu tarybos nuostatai 2022-11-22 11:13:48 1.38 MB
Mokiniu taryba 2023-2024 m. m. 2023-09-25 11:49:21 428.25 KB
Mokinių pasiekimai Atnaujinta Dydis
2022-2023 m. m. dalyvavimas miesto, respublikos konkursuose, varžybose, olimpiadose 2023-05-23 08:50:50 462.92 KB
Dalyvavimas miesto, respublikos konkursuose, varžybose bei olimpiadose (2011-2013) 2022-09-20 10:25:21 486.01 KB
Dalyvavimas miesto, respublikos konkursuose, varžybose bei olimpiadose (2013-2015) 2022-09-20 10:25:21 355.68 KB
Pasiekimai ir padėkos (2013-2018) 2022-09-20 10:25:21 870.14 KB
Pasiekimai ir padėkos (2017-2018) 2022-09-20 10:25:21 359.94 KB
Pasiekimai ir padėkos (2018-2019) 2022-09-20 10:25:21 359.94 KB
2020-2021 m. m. dalyvavimas miesto, respublikos konkursuose, varžybose, olimpiadose 2022-09-20 10:25:21 449.8 KB
Pasiekimai ir padėkos (2023-2024) 2024-04-12 14:43:18 23.49 KB
Mokyklos baigimo rezultatai Atnaujinta Dydis
8 klasių standartizuotų testų rezultatai 2019 m. 2021-09-26 10:36:30 444.09 KB
6 klasių standartizuotų testų rezultatai 2019 m. 2021-09-26 10:36:31 407.98 KB
8 klasių standartizuotų testų rezultatai 2018 m. 2021-09-26 10:36:32 538.98 KB
6 klasių standartizuotų testų rezultatai 2018 m. 2021-09-26 10:36:32 135.25 KB
8 klasių standartizuotų testų rezultatai 2017 m. 2021-09-26 10:36:33 426.99 KB
6 klasių standartizuotų testų rezultatai 2017 m. 2021-09-26 10:36:34 127.96 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2017 m. 2021-09-26 10:36:35 519.91 KB
8 klasių standartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2021-09-26 10:36:35 213.79 KB
6 klasių standartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2021-09-26 10:36:36 108.89 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2021-09-26 10:36:37 353.57 KB
8 klasių standartizuotų testų rezultatai 2015 m. 2021-09-26 10:36:38 490.46 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2015 m. 2021-09-26 10:36:39 917.87 KB
8 klasių standartizuotų testų rezultatai 2014 m. 2021-09-26 10:36:40 411.69 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2014 m. 2021-09-26 10:36:41 1.07 MB
8 klasių standartizuotų testų rezultatai 2022 m. 2022-10-10 10:21:37 131.66 KB
6 klasių standartizuotų testų rezultatai 2022 m. 2022-10-10 10:21:42 124.04 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2022 m. 2022-10-10 10:21:47 129.06 KB
Priėmimas į progimnazija Atnaujinta Dydis
Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-09-26 11:45:29 334.53 KB
Progimnazijos teritorija 2021-09-26 11:44:37 58.95 KB
Mokyklos uniformos 2021-09-26 11:44:39 1.37 MB
2022-2023 Priimti mokiniai.pdf 2022-10-10 10:45:32 78.34 KB
Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas 2023 2024-03-26 10:51:57 1.61 MB
Priėmimo į progimnaziją komisija 2023 2023-03-07 15:36:37 432.61 KB
Savęs įsivertinimas Atnaujinta Dydis
Giluminis įsivertinimas
2020 metai 2021-09-26 11:59:58 551.74 KB
2019 metai 2021-09-26 11:59:59 534.54 KB
2018 metai (mokytojai) 2021-09-26 12:00:00 922.23 KB
2018 metai (mokiniai) 2021-09-26 12:00:01 912.85 KB
2017 metai (savęs įsivertinimo ir pažangos anketa) 2021-09-26 12:00:02 652.53 KB
2016 metai (tėvai) 2021-09-26 12:00:05 1.93 MB
2015 metai (mokiniai, mokytojai, tėvai) 2021-09-26 12:00:06 411.72 KB
2014 metai (mokiniai, mokytojai, tėvai) 2021-09-26 12:00:07 886.92 KB
2013 metai (mokiniai) 2021-09-26 12:00:08 580.66 KB
2013 metai (mokytojai) 2021-09-26 12:00:09 548.83 KB
2012 metai (mokiniai ir mokytojai) 2021-09-26 12:00:11 1.94 MB
2021 metai 2022-09-15 11:22:00 529.01 KB
2022 metai 573.52 KB
2023 metai 7.58 MB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Nuomininkų naudojimosi sporto sale taisyklės 2022-01-10 14:43:36 258.25 KB
Nuoma Įsakymas 2023-09-22 14:30:42 94.06 KB
Nuoma Įsakymo priedas 2023-09-22 14:30:49 102.48 KB
Sporto sales užimtumas 2023-2024 m.m. 2023-09-27 13:55:43 153.88 KB
Kabinetų užimtumas 2023-2024 m.m. 2023-09-27 13:55:38 217.48 KB
Aktų salės užimtumas 2023-2024 m.m. 2023-09-27 13:55:33 110.96 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
5–8 kl. pamokų tvarkaraštis 2023–2024 m. m. 2023-09-11 16:20:55 239.27 KB
1–4 klasių mokinių 2023–2024 m. m. pamokų tvarkaraštis 2023-09-28 10:43:28 151.17 KB
Klasės valandėlių tvarkaraštis 2023-2024 2023-12-04 15:55:17 273.63 KB
Klasės valandėlės Atnaujinta Dydis
Klasės valandėlių tvarkaraštis 2021-2022 m. m. 2021-09-28 20:11:14 384.69 KB
Visos dienos mokykla Atnaujinta Dydis
Visos dienos veiklos mokykloje 2023–2024 m. m. 2023-09-21 13:27:23 549.44 KB
Visos dienos mokyklos veiklos organizavimo tvarkos aprašas (nuo 2024-03-01) 2024-03-14 09:36:28 319.3 KB
Būsimųjų penktokų tėveliams Atnaujinta Dydis
Renkuosi mokyklą - atvirų durų diena 412.95 KB
Steam ugdymas Atnaujinta Dydis
STEAM pamokos planas 2022-09-20 10:42:32 44.62 KB
STEAM eksperimentų plano forma 2022-09-20 10:43:44 30.04 KB
STEAM ekskursijų planas 2022-09-20 10:43:52 14.61 KB
7-ų klasių mokinių projektinių STEAM darbų atlikimo tvarka 2023–2024 m. m 2023-09-15 08:38:13 279.01 KB
Steam projekto reikalavimai 587.83 KB
STEAM pamokos
STEAM pamoka su lektuvu 2022-09-20 11:35:20 1.23 MB
Stebuklingoji Hario Poterio burtų lazdelė 2022-10-10 13:12:49 2 MB
Anglų k. pamoka Navigacija-Žemėlapiai 11.12 MB
Visi organizmai maitinasi 1.12 MB
Invaziniai augalai 1.21 MB
Kūryba, tvarumas, ekologija 1.09 MB
Simetriškos figūros-rakto pakabukas 950.99 KB
Graviravimas 2022-11-10 10:57:38 1.98 MB
Burbulų skulptūros 2022-11-18 13:39:32 1.25 MB
Rinkimai 2022-11-18 13:39:27 546.53 KB
Nuodingi augalai 2022-11-07 10:35:56 165.76 KB
Simetrija 2022-11-18 13:39:22 660.26 KB
Halloween 2022-11-07 10:36:26 1.76 MB
Anglu k. pamoka unlock your holidays 821.06 KB
„Maisto produktų energetinės vertės naudojimas“ 2023-01-26 09:46:02 581.75 KB
Istorijos STEAM pamoka 2023-01-26 10:28:10 7.48 MB
Varškės gamyba 742.51 KB
Dar viena planeta STEAM projektas 2023-02-02 14:28:45 1.98 MB
STEAM matematika muzikoje 741.93 KB
Tropiniai drugeliai iš arti 256.28 KB
Neformalus ugdymo „Gabių vaikų akademija“ 3 klasės mokinių grupė 2023 m. kovo mėn. vykdė projektą „Oliziukas“. 548.56 KB
Neformalaus ugdymo grupės „Gabių vaikų akademija“ 4 klasės mokiniai kovo- balandžio mėnesiais vykdė projektinę veiklą tema „Saulės sistema“. 718.71 KB
Pupos auginimas 2023-05-30 11:26:53 2.49 MB
My lovely childhood fairy tale 206.3 KB
Unlock your Holidays 897.62 KB
Gyvūnų priežiūra 888.84 KB
3D STEAM darbų paroda 1 MB
“Klasės laikraštis“ 3.03 MB
Geometrinis abstrakcionizmas pagal P. Mondriana 1.91 MB
Kiaušinių marginimas ( 2b klasė) 1.05 MB
Kokį vandenį galima kapoti 1.06 MB
STEAM Ekskursijos, išvykos
Lietuvos kariuomenės Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas 2022-12-06 10:54:15 4.78 MB
Atrask Lietuvą 2022-12-06 10:54:15 1.57 MB
Greitas maistas UŽ ar PRIEŠ 2022-12-06 10:54:15 707.74 KB
Healthy Living 2022-12-06 10:54:15 366.54 KB
Kauno herbas 2022-12-06 10:54:15 374.96 KB
Atrask savo šalį 2022-12-06 10:54:15 134.19 KB
"MMo" muziejus 2022-12-06 10:54:15 438.94 KB
Šokolado gamyba 2022-12-06 10:54:15 377.95 KB
STEAM išvyka 2.12 MB
Žmogaus ir gamtos ryšys 972.88 KB
STEAM renginiai
Rudens dėlionė 2022-10-17 14:21:40 3.73 MB
Kaip gimsta skudutis, kvirkato varžybos 2022-10-18 14:22:12 723.77 KB
Netradiciniai muzikos instrumentai 2022-10-25 15:29:13 2.33 MB
Pedagogų kvalifikacija 2023-01-19 09:49:08 1.12 MB
Mąstymo mokykla Atnaujinta Dydis
Mąstymo raktai 2023-04-25 11:52:37 1.34 MB
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Atnaujinta Dydis
Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo 123.15 KB
Kodėl reikia atnaujinti ugdymo turinį
UTA aktualijos Kaune 2022-10-04 11:38:06 1.96 MB
Tevams apie kompetencijas 2022-10-04 11:38:21 1.07 MB
Progimnazijos taryba Atnaujinta Dydis
Progimnazijos tarybos nuostatai 2021 2022-11-22 10:06:42 201.7 KB
Mokytojų taryba Atnaujinta Dydis
Mokytojų tarybos nuostatai 2021 2022-11-22 10:06:07 1.38 MB
Elektroninis moksleivio pažymėjimas (EMP) Atnaujinta Dydis
EMP tvarka 408.39 KB
EMP dublikato išdavimo prašymas 2022-11-25 10:51:28 83.85 KB
Prašymas-sutikimas dėl EMP 2023-03-17 12:59:20 96.73 KB