Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija

Apie progimnaziją

Mokyklos istorija

Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija

 

28-oji vidurinė mokykla pradėjo dirbti nuo 1969 m. rugsėjo 1 d. 27-osios („Vyturio”) vidurinės mokyklos patalpose. Dabartiniame pastate mokykla nuo 1970 m. rugsėjo 1 d. 25-mečio proga mokyklai suteiktas „Atžalyno“ vardas, kurį iš daugelio siūlytų vardų išsirinko mokyklos bendruomenė. Mokykla per tuos metus patyrusi daug išbandymų (kaip ir visa švietimo sistema), neprarado savo veido ir tvirtai žengia pirmyn, nevengdama naujovių ir  gerbdama praeitį. 2010 metais mokykla pradėjo bendrauti ir bendradarbiauti su Vytauto Didžiojo universitetu. 2015 metų pavasarį minėto universiteto ir mokyklos administracijos pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir rugsėjo 1-ą dieną mokykla dar kartą pakeitusi pavadinimą tapo Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija. Mokykla jau keletą metų sėkmingai vykdo OLWEUS patyčių prevencijos programą. Šiandien mes kuriame progimnaziją, užtikrinančią ugdymo kokybę, modernumą ir saugumą kiekvienam, todėl nuo 2023 m. esame STEAM ir Mąstymo mokyklos vardo siekianti mokykla.

 

Pirmoji mokyklos direktorė – Regina Klimavičienė. Ji vadovavo mokyklos bendruomenei nuo 1969 iki 1989 metų. Regina Klimavičienė kartu su kolegomis statė  mokyklą, žengė pirmuosius darbo žingsnius ir  mokykla tapo pirmaujančia ne tik savo mikrorajone, bet ir mieste.

Nuo 1989 – 1990 m. m. mokyklos direktoriumi išrinktas Ričardas Gudaitis. Atgimimo vėjai, siautę visoje Lietuvoje praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio pabaigoje, įsisiūbavo ir mūsų mokykloje. Susikūrė Sąjūdis. Kilo naujos idėjos. Direktorė Regina Klimavičienė nutarė perduoti mokyklos vadovavimą  naujam vadovui. Buvo išrinktas R. Gudaitis, žadėjęs demokratinį mokyklos valdymą, naujoves. Jis savo pažadus tesėjo, bet vadovavo neilgai, nes pasuko į politiką.

Nuo 1990 – 1999 m. m. mokyklai vadovavo Vytautas Martynaitis. Vytautas Martynaitis greitai tapo savu daugeliui mokytojų ir mokinių. Demokratiškumas ugdomajam procesui nepakenkė, o žmonės tapo laisvesni.

Nuo 1999 – 2006 m. m. mokyklai vadovavo Arvydas Palevičius. Pasijutome kiek suvaržyti, bet to, matyt, reikėjo. Išėjome vadybos pradžiamokslį, įsijungėme į audito sistemą, „prisijaukinome“ kompiuterį. Su šiuo direktoriumi šventėme mokyklos 30-metį. Bet ir Arvydas Palevičius iš mūsų kolektyvo startavo į mokslininkų gretas.

Nuo 2006 – 2020 m. m. mokyklos direktorė – Nijolė Jukštienė. Tai dabartinės ir ateities mokyklos vadovė, atėjusi vadovauti iš tos pačios mokyklos kolektyvo (buvo direktoriaus pavaduotoja). Draugiška, nuolat besišypsanti, nuoširdžiai bendraujanti, bet, reikalui esant, griežta ir reikli. Jai svarbus kiekvienas mokytojas, kiekvienas mokinys.

Nuo 2021 m. m. mokyklos direktorius – Egidijus Mikalajūnas.

 

Direktoriui talkina šaunios direktoriaus pavaduotojos:

Almantė Šimkuvienė šioje mokykloje pradėjo dirbti lietuvių kalbos mokytoja ir dramos būrelio vadove. 2003 metais tapo direktoriaus pavaduotoja, atsakinga už neformalųjį švietimą, renginių organizavimą, mokinių savivaldą, metodinę veiklą, mokyklos savęs įsivertinimą, lituanistų, menų-technologijų-fizinio ir dorinio ugdymo veiklos kuravimą. Ji subūrė puikius ir iniciatyvius mokinius, kurie yra pagrindiniai pagalbininkai organizuojant renginius, šventes, įvairias akcijas.

Neringa Pilipavičienė – atsakinga už mokinių priėmimą, klasių komplektavimą; yra pedagogų atestacinės komisijos pirmininkė, kuruoja pradinių klasių, užsienio kalbų metodinę veiklą bei VDM.

Roberta Naujokaitienė , direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, energinga, negaili savo laiko ir jėgų mokyklos patalpų atnaujinimui. Stogai, langai, vamzdynai ir maži kiekvieno mokytojo rūpesčiai – tokia pavaduotojos kasdienybė.

Vilma Balandaitė mokykloje pradėjo dirbti 2008 m. fizikos mokytoja. Vėliau teko dirbti informacinių technologijų bei gamtos ir žmogaus mokytoja. 2012 metais tapo karjeros koordinatore ir buvo atsakinga už veiklas, susijusias su mokinių karjeros kompetencijų ugdymu. Nuo 2016 metų rugsėjo 1-os dienos buvo paskirta direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Pavaduotoja atsakinga už ugdymą karjerai, yra Vaiko gerovės komisijos pirmininkė, kuruoja matematikos, IT, gamtos ir socialinių mokslų metodinę grupę. Taip pat yra asmens duomenų apsaugos pareigūnė bei švietimo pagalbos specialistų veiklos kuratorė.

Per daugelį metų mokykloje susiformavo tradiciniai renginiai ir šventės, kuriomis didžiuojasi mokyklos bendruomenė. Kasmet laukiame, ruošiamės Rugsėjo 1-osios, Sporto, Trijų kartų (pradinėse klasėse), Atsisveikinimo su pirmąja mokytoja, Paskutinio skambučio aštuntokams, Bendruomenės dienos šventėms. Ypač laukiama Mokytojų diena, Valentino diena, akcija „Saldainis“ Kartų namų gyventojams, Talentų šou, Kaziuko mugė, Užgavėnės. Vyksta tokie tradiciniai renginiai kaip gimtosios kalbos, matematikos, užsienio kalbų, gamtos mokslų ir informacinių technologijų savaitės, tolerancijos, saviugdos dienos, diena su VDU, protų mūšis, skirtas Vytautui Didžiajam.
Ypač didžiuojamės mūsų mokyklos folkloriniu ansambliu „Kaukutis“ – vadovės Birutė Viršilaitė, Asta Račinskaitė, Geda Žurkevičienė-jis puoselėja liaudies tradicijas ir suburia ne tik dabartinius, bet ir buvusius mūsų mokyklos mokinius.

Pagarbiai prisimename daugelį metų mokykloje išdirbusius mokytojus. Beveik nuo mokyklos įkūrimo pradžios visiems mokyklos direktoriams puikiai talkino direktoriaus pavaduotoja ugdymui Albina Pranskietienė. Per ilgus darbo metus šioje mokykloje buvo atsakinga už tikrai nelengvas veiklos sritis, su kuriomis tvarkėsi puikiai. Už atsakingą darbą ne kartą buvo apdovanota Švietimo ministerijos, švietimo ir ugdymo skyriaus padėkos raštais, o 2003 metais buvo nominuota Lietuvos vaikų fondo Valterio Rasko premijai gauti.

Per keturiasdešimt metų savo žinias ir meilę mokiniams dalino biologijos mokytoja Marija Tamašauskienė, matematikos mokytoja Birutė Puklevičienė, pradinių klasių mokytojos Valė Stravinskienė, Birutė Ramanauskienė, Gražina Dulskienė, Irena Plėštienė, logopedė Nijolė Kalinauskienė. Didžiuojamės, jog mokykloje dirbo lietuvių kalbos mokytoja Onute Lapėnienė, matematikos mokytoja Birutė Brazienė, technologijų mokytojas Egidijus Lapėnas bei mokytoja Danutė Aganauskienė, rusų kalbos mokytoja Marija Nacevičienė, Romualda Puraitė, Regina Rakutytė, a.a. anglų k. mokytoja Nijolė Jackevičienė, anglų kalbos mokytojas Saulius Triponis, kūno kultūros ir žmogaus saugos mokytojas Mantvydas Kanapeckas, vokiečių kalbos mokytojas Genadas Kubilius, lietuvių kalbos mokytoja Stefanija Pranckienė, Janina Pricevičienė,  a.a. mokytoja Bronė Lapinskienė, a.a. Irena Urbonienė, a.a. matematikos mokytoja Laimute Baležentienė, a.a. socialinė pedagogė Rūta Žitkienė ir daugelis kitų.

Didžioji dalis buvusių mokinių tapo garsiais šalyje žmonėmis:

Artūras Orlauskas -  šou pasaulio atstovas;

Gediminas Kirkila – šou pasaulio atstovas;

Jūratė Anilionytė dirba LRT Lietuvos televizijos naujienų tarnybos žurnaliste.

Jurgita Baltrukonytė – žurnalistė;

Klaidas Kuchalskis – organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos narkotikų verslo skyr. komisaras.

Rūta Laukaitytė – televizijos žurnalistė.

Rytis Markelis – Kauno onkologinės ligoninės, chirurginio skyriaus vedėjas.

Laimutis Škikas – Kauno Akademinių Klinikų chirurgas ortopedas traumatologas.

Kęstutis Skučas – KKA dėstytojas, Atėnų parolimpinis vicečempionas.

Dainius Martusevičius – KTU chemijos fakulteto inžinerinės ekologijos katedros vedėjas.

Elvina Baužaitė- lietuvių kalbos ir literatūros, menotyros, teatrologijos magistrė, rašytoja, literatūros ir teatro kritikė.

Armandas Kelmelis- irkluotojas, RIO 2016 olimpiados dalyvis, Pasaulio čempionato aukso ir sidabro bei Europos čempionato aukso, sidabro ir bronzos medalių laimėtojas.

Edmundas Jakilaitis - televizijos žurnalistas.

Karolis Jukšta - Pasaulio šachmatų čempionas.

Silvestras Beltė- daininkas.

Andrius Pelegrimas – nevalstybinės mokyklos “Herojus“ įkūrėjas.

Filosofai, garsūs gydytojai, televizijos žvaigždės, žurnalistai ir kitų profesijų atstovai primena, kad gyvename ir dirbame prasmingą darbą

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30