Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija
Dokumentai
2021 m. Atnaujinta Dydis
2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-09-25 18:05:09 762.78 KB
Metinė statistinė ataskaita 2021 m. 2022-11-07 10:23:13 415.02 KB
Statistinė ataskaita 2021 m. II ketvirtis 2022-11-07 10:28:35 220.34 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. III ketvirtis 2022-11-07 10:30:54 1.03 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 metinis 2022-11-07 10:31:26 1.11 MB