Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija

Nuostatai, tvarkos, taisyklės

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno progimnazijos nuostatai“ 2021-09-21 11:40:53 10.23 MB
Progimnazijos tarybos nuostatai 2021 2022-11-22 10:06:42 201.7 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2021 2022-11-22 10:06:07 1.38 MB
Metodinės tarybos nuostatai 2022-11-17 15:53:24 109.06 KB
Mokiniu tarybos nuostatai 2022-11-22 11:13:48 1.38 MB
Isakymas V-1269 172.44 KB
AR_2024-02-02 suvestinė redakcija 338.51 KB
Tvarkos
Darbuotoju psichologinio saugumo užtikrinimo politika 2021-09-26 10:46:50 1.61 MB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021-09-26 10:46:56 3.14 MB
Savirūpos proceso organizavimas 2021-09-26 10:46:57 577.06 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2021-09-26 10:47:10 117 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2021-09-26 10:57:07 828.14 KB
Vidaus kontrolės politika 2021-09-26 10:47:16 2.11 MB
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 2021-09-26 10:47:17 392.72 KB
Krizių valdymo tvarkos aprašas 2021-09-26 10:47:18 405.43 KB
Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas 2021-09-26 10:47:20 227.94 KB
Pažeidimų aprašas 2021-09-26 10:47:26 2.68 MB
Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas 2021-09-26 10:47:27 222.81 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas 2022-12-01 16:55:13 102.94 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-26 10:47:30 189.78 KB
Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą Įstaigoje tvarkos aprašas 2022-12-06 10:56:09 199.2 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2022-12-13 09:57:00 374.58 KB
Elektroninio dienyno tvarkos aprašas 2021-09-26 10:47:32 141.8 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2021-09-26 10:47:36 291.38 KB
Srautinio mokymo grupės keitimo tvarka 2021-09-26 10:47:37 112.25 KB
Aprūpinimo vadovėliais tvarka 2021-09-26 10:47:38 235.19 KB
Kėlimo į aukštesnę klasę tvarka 2021-09-26 10:47:39 119.57 KB
Ugdymo karjerai organizavimo tvarka 2021-09-26 10:47:40 82.09 KB
Ugdymo turinio diferencijavimo įgyvendinimo tvarka 2021-09-26 10:47:40 78.08 KB
Užsienio kalbos lygio keitimo tvarka 2021-09-26 10:47:41 139.39 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2021-09-26 10:47:41 329.67 KB
VDU Atžalyno progimnazijos darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 1.22 MB
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi VDU „Atžalyno“ progimnazijoje tvarka 2022-10-18 09:07:49 102.54 KB
Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2024-01-19 15:38:36 517.76 KB
Mokinių nemokamo maitinimo paslaugų tvarkos aprašas 2022-11-17 15:48:19 121.16 KB
Susikaupimo klasės tvarka 2022-12-08 09:31:20 189.25 KB
1–4 klasių mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023-02-13 11:12:22 5.37 MB
Socialinės veiklos tvarkos aprašas 2023-06-19 15:47:56 120.23 KB
Mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-10-13 14:40:47 387.03 KB
Vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo sistema 2024-02-20 16:46:53 225.74 KB
Taisyklės
Inventorizacijos taisyklės 2021-09-26 10:55:48 5.81 MB
Mokiniu saugaus elgesio taisyklės fizinio ugdymo pamokose 2021-09-26 10:56:05 193.17 KB
Stadiono taisyklės 2021-09-26 10:56:14 192.84 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2023-10-10 13:29:31 215.67 KB
Vidaus darbo tvarkos taisyklės 2023-10-18 10:54:51 264.21 KB
Nuomininkų naudojimosi sporto sale taisyklės 2022-01-10 14:43:36 258.25 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30