Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija

Vizija, misija, vertybės ir filosofija

Mokyklos filosofija

Mąstyk kritiškai – veik kūrybiškai

Mokyklos vizija

Tolerantiška, atvira pokyčiams, siekianti Mąstymo mokyklos vardo progimnazija, užtikrinanti aukščiausią, orientuotą į ilgalaikes kompetencijas, ugdymo kokybę kiekvienam mokiniui.

Mokyklos misija

Teikti kokybišką pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies mokymąsi tikslingai bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universitetu. Ugdyti savarankišką, kritiškai bei kūrybiškai mąstančią asmenybę, įgyvendinant STEAM ugdymą, pagilintą užsienio kalbų mokymą bei prasmingas visos dienos veiklas.

Mokyklos vertybės

 • Bendruomeniškumas;
 • Darna ir tvarumas;
 • Lygiateisiškumas;
 • Pagarba;
 • Pilietiškumas;
 • Tolerancija.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30