Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija
Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos tarybos nuostatai 2021 2022-11-22 10:06:42 201.7 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2021 2022-11-22 10:06:07 1.38 MB
Metodinės tarybos nuostatai 2022-11-17 15:53:24 109.06 KB
Mokiniu tarybos nuostatai 2022-11-22 11:13:48 1.38 MB
Isakymas V-1269 172.44 KB
AR_2024-02-02 suvestinė redakcija 338.51 KB
Vytauto Didžiojo universiteto "Atžalyno" progimnazijos nuostatai 343.43 KB
Tvarkos
Darbuotoju psichologinio saugumo užtikrinimo politika 2021-09-26 10:46:50 1.61 MB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021-09-26 10:46:56 3.14 MB
Savirūpos proceso organizavimas 2021-09-26 10:46:57 577.06 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2024-03-05 17:21:28 211.01 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2021-09-26 10:57:07 828.14 KB
Vidaus kontrolės politika 2021-09-26 10:47:16 2.11 MB
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 2021-09-26 10:47:17 392.72 KB
Krizių valdymo tvarkos aprašas 2021-09-26 10:47:18 405.43 KB
Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas 2021-09-26 10:47:20 227.94 KB
Pažeidimų aprašas 2021-09-26 10:47:26 2.68 MB
Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas 2021-09-26 10:47:27 222.81 KB
Vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas 2022-12-01 16:55:13 102.94 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-26 10:47:30 189.78 KB
Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą Įstaigoje tvarkos aprašas 2022-12-06 10:56:09 199.2 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2022-12-13 09:57:00 374.58 KB
PRADINIO UGDYMO IR PAGRINDINIO UGDYMO PIRMOSIOS DALIES, MOKYTOJO DIENYNŲ SUDARYMO ELEKTRONINIO DIENYNO PAGRINDU TVARKOS APRAŠAS 2024-03-05 09:35:43 209.95 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2021-09-26 10:47:36 291.38 KB
Srautinio mokymo grupės keitimo tvarka 2021-09-26 10:47:37 112.25 KB
Aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis, jų komplektavimo, išdavimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašas 2024-05-06 11:05:55 567.6 KB
Kėlimo į aukštesnę klasę tvarka 2021-09-26 10:47:39 119.57 KB
Ugdymo karjerai organizavimo tvarka 2021-09-26 10:47:40 82.09 KB
Ugdymo turinio diferencijavimo įgyvendinimo tvarka 2021-09-26 10:47:40 78.08 KB
Užsienio kalbos lygio keitimo tvarka 2021-09-26 10:47:41 139.39 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2021-09-26 10:47:41 329.67 KB
VDU Atžalyno progimnazijos darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 1.22 MB
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi VDU „Atžalyno“ progimnazijoje tvarka 2022-10-18 09:07:49 102.54 KB
Darbo apmokėjimo sistema 2024-04-11 15:36:51 9.47 MB
Mokinių nemokamo maitinimo paslaugų tvarkos aprašas 2022-11-17 15:48:19 121.16 KB
Susikaupimo klasės tvarka 2022-12-08 09:31:20 189.25 KB
1–4 klasių mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023-02-13 11:12:22 5.37 MB
Socialinės veiklos tvarkos aprašas 2023-06-19 15:47:56 120.23 KB
Mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-10-13 14:40:47 387.03 KB
Mokinių mokymosi namuose tvarkos aprašas 2024-03-26 11:54:51 207.1 KB
Vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo sistema 2024-02-20 16:46:53 225.74 KB
Visos dienos mokyklos veiklos organizavimo tvarkos aprašas 319.3 KB
Naudojimosi biblioteka ir skaitykla taisyklės 456.17 KB
Taisyklės
Inventorizacijos taisyklės 2021-09-26 10:55:48 5.81 MB
Mokiniu saugaus elgesio taisyklės fizinio ugdymo pamokose 2021-09-26 10:56:05 193.17 KB
Stadiono taisyklės 2021-09-26 10:56:14 192.84 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2023-10-10 13:29:31 215.67 KB
Nuomininkų naudojimosi sporto sale taisyklės 2022-01-10 14:43:36 258.25 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2024-02-28 10:40:32 8 MB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas
2016 – 2018 m. strateginis planas 2022-12-01 16:24:02 715.56 KB
2013 – 2015 m. strateginis planas 2022-12-01 16:24:02 179.52 KB
2019 – 2021 m. strateginis planas 2022-12-01 16:24:02 10.79 MB
2022– 2024 m. strateginis planas 2022-12-01 16:24:03 796.8 KB
Ugdymo planas
Ugdymo planas 2013 – 2015 m. m. 2022-12-01 16:25:25 585.98 KB
Ugdymo planas 2015 – 2017 m. m. 2022-12-01 16:25:25 444.47 KB
Ugdymo planas 2017 – 2019 m. m. 2022-12-01 16:25:25 642.94 KB
Ugdymo planas 2019 – 2021 m. m. 2022-12-01 16:25:25 811.56 KB
Ugdymo planas 2021 – 2023 m. m. 2022-12-01 16:25:25 9.9 MB
Ugdymo plano pakeitimai 2021 – 2023 m.m. 2022-12-01 16:25:25 282.26 KB
Ugdymo planas 2023–2024 m. m. 31.38 MB
Mėnesio veiklos planai
2023 m.
Sausio mėn. veiklos planas 2023-09-06 08:37:10 238.72 KB
Vasario mėn. veiklos planas 2023-09-06 08:37:10 163.8 KB
Kovo mėn. veiklos planas 2023-09-06 08:37:10 285.54 KB
Balandžio mėn. veiklos planas 2023-09-06 08:37:10 162.46 KB
Gegužės mėn. veiklos planas 2023-09-06 08:37:10 251.45 KB
Birželio mėn. veiklos planas 2023-09-06 08:37:10 135.72 KB
Rugpjūčio - Rugsėjo Veiklos planas 2023-09-06 08:37:10 154.36 KB
Spalio mėn. veiklos planas 272.01 KB
Lapkričio mėn. veiklos planas 253.91 KB
Gruodžio mėn. veiklos planas 270.78 KB
2024 m.
Sausio mėn. veiklos planas 2024-04-02 10:42:38 261.47 KB
Vasario mėn. veiklos planas 2024-04-02 10:42:38 288.78 KB
Kovo mėn. veiklos planas 2024-04-02 10:42:38 315.84 KB
Balandžio mėn. veiklos planas 2024-04-02 10:42:38 331.49 KB
Gegužės mėn. veiklos planas 258.73 KB
Birželio mėn. veiklos planas 259.91 KB
Metinis veiklos planas
2014 m. metinis veiklos planas 2022-12-01 16:26:32 326.75 KB
2015 m. metinis veiklos planas 2022-12-01 16:26:32 346.8 KB
2016 m. metinis veiklos planas 2022-12-01 16:26:32 343.74 KB
2018 m. metinis veiklos planas 2022-12-01 16:26:32 487.44 KB
2019 m. metinis veiklos planas 2022-12-01 16:26:32 12.93 MB
2020 m. metinis veiklos planas 2022-12-01 16:26:32 386 KB
2021 m. metinis veiklos planas 2022-12-01 16:26:32 595.21 KB
2022 m. metinis veiklos planas 2022-12-01 16:26:33 764.2 KB
2023 m. metinis veiklos planas 2023-03-24 08:26:15 423.74 KB
2024 m. metinis veiklos planas 267.1 KB
Vadovo veiklos ataskaita
2018 m. ataskaita 2022-12-01 16:27:04 643.35 KB
2019 m. ataskaita 2022-12-01 16:27:04 3.53 MB
2020 m. ataskaita 2022-12-01 16:27:04 4.92 MB
2021 m. ataskaita 2022-12-01 16:27:04 354.6 KB
2022 m. ataskaita 2023-03-07 09:52:01 759.84 KB
2023 m. ataskaita 2024-03-05 15:20:05 1.15 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
Finasinių ataskaitų rinkinys 2024 m. I ketv. 2024-05-16 09:00:23 1.38 MB
2023 m.
Finasinių ataskaitų rinkinys 2023 m. I ketv. 2023-04-27 14:50:27 915.47 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. II ketv. 2023-09-14 10:47:11 916.38 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. III ketv. 2023-11-06 11:04:05 537.17 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 metinis 2024-03-13 08:51:06 411.26 KB
2022 m.
2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2022-10-06 16:02:51 915.73 KB
2022 m. statistinė ataskaita II ketv. 2022-08-30 10:43:20 398.13 KB
Pajamų įmokų ataskaita už 2022m. III ketvirtį 2022-10-06 16:04:26 203.23 KB
Statistinė ataskaita 2022 m. III ketv. 2022-10-13 10:18:48 398.21 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022m. I ketvirtis 2022-11-07 10:23:29 1.01 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. II ketvirtis 2022-10-14 09:17:33 915.73 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. III ketvirtis 2022-11-07 10:21:51 715.25 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 metinis 2023-03-24 08:25:24 400.75 KB
2021 m.
2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-09-25 18:05:09 762.78 KB
Metinė statistinė ataskaita 2021 m. 2022-11-07 10:23:13 415.02 KB
Statistinė ataskaita 2021 m. II ketvirtis 2022-11-07 10:28:35 220.34 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. III ketvirtis 2022-11-07 10:30:54 1.03 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 metinis 2022-11-07 10:31:26 1.11 MB
2020 m.
2020 m. statistinė ataskaita 2021-09-25 18:12:20 213.2 KB
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-09-25 18:12:38 9.32 MB
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-25 18:12:54 7.67 MB
2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-09-25 18:12:55 448.84 KB
2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-09-25 18:12:56 1.02 MB
2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-09-25 18:12:58 773.59 KB
2020 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2021-09-25 18:12:58 235.83 KB
2019 m.
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-09-25 18:14:33 696.27 KB
2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-09-25 18:14:34 599.85 KB
2019 m. II ketvirčio finansinė ataskaita 2021-09-25 18:14:35 241.23 KB
2019 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2021-09-25 18:14:36 205.53 KB
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-09-25 18:14:36 313.8 KB
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-25 18:14:45 4.11 MB
2018 m.
2018 m. I ketvirčio finansinė ataskaita 2021-09-25 21:29:48 2.85 MB
2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-09-25 21:29:56 696.27 KB
2018 m. II ketvirčio finansinė ataskaita 2021-09-25 21:30:07 3.06 MB
2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-09-25 21:30:22 659 KB
2018 m. III ketvirčio finansinė ataskaita 2021-09-25 21:30:52 2.38 MB
2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-09-25 21:32:03 1.99 MB
2017 m.
2017 m. 1 ketvirčio finansinė ataskaita (1 dalis) 2021-09-25 21:20:17 2.01 MB
2017 m. II ketvirčio finansinė ataskaita 2021-09-25 21:20:24 2.99 MB
2017 m. IV ketvirčio finansinė ataskaita 2021-09-25 21:20:38 8.63 MB
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-09-25 21:20:57 5.74 MB
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-25 21:21:08 4.71 MB
2016 m.
2016 m. 4 ketvirčio finansinė ataskaita (3 dalis) 2021-09-25 21:23:01 890.39 KB
2016 m. 3 ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2021-09-25 21:23:09 655.69 KB
2016 m. 3 ketvirčio finansinė ataskaita (1 dalis) 2021-09-25 21:23:17 889.37 KB
2016 m. 3 ketvirčio finansinė ataskaita (2 dalis) 2021-09-25 21:23:26 628.92 KB
2016 m. 3 ketvirčio finansinė ataskaita (3 dalis) 2021-09-25 21:23:40 908.66 KB
2016 m. 2 ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2021-09-25 21:23:48 628.89 KB
2016 m. 2 ketvirčio finansinė ataskaita (1 dalis) 2021-09-25 21:23:58 890.39 KB
2016 m. 2 ketvirčio finansinė ataskaita (2 dalis) 2021-09-25 21:24:06 634.65 KB
2016 m. 2 ketvirčio finansinė ataskaita (3 dalis) 2021-09-25 21:24:17 890.39 KB
2016 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2021-09-25 21:24:26 568.62 KB
2016 m. 1 ketvirčio finansinė ataskaita (1 dalis) 2021-09-25 21:24:39 615.09 KB
2016 m. 1 ketvirčio finansinė ataskaita (2 dalis) 2021-09-25 21:24:52 579.4 KB
2016 m. 1 ketvirčio finansinė ataskaita (3 dalis) 2021-09-25 21:25:04 802.18 KB
2015 m.
2015 m. metinė finansinė ataskaita 2021-09-25 21:26:06 4.57 MB
2015 m. metinės finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2021-09-25 21:26:16 277.24 KB
2015 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2021-09-25 21:26:23 124.67 KB
2015 m. III ketvirčio finansinė ataskaita (1 dalis) 2021-09-25 21:26:42 254.67 KB
2015 m. III ketvirčio finansinė ataskaita (2 dalis) 2021-09-25 21:26:49 137.56 KB
2015 m. III ketvirčio finansinė ataskaita (3 dalis) 2021-09-25 21:27:07 307.74 KB
2015 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2021-09-25 21:27:15 125.26 KB
2015 m. II ketvirčio finansinė ataskaita (1 dalis) 2021-09-25 21:27:25 252.81 KB
2015 m. II ketvirčio finansinė ataskaita (2 dalis) 2021-09-25 21:27:42 137.39 KB
2015 m. II ketvirčio finansinė ataskaita (3 dalis) 2021-09-25 21:27:56 307.33 KB
2015 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2021-09-25 21:28:04 124.34 KB
2015 m. 1 ketvirčio finansinė ataskaita (1 dalis) 2021-09-25 21:28:13 251.27 KB
2015 m. 1 ketvirčio finansinė ataskaita (2 dalis) 2021-09-25 21:28:26 136.63 KB
2015 m. 1 ketvirčio finansinė ataskaita (3 dalis) 2021-09-25 21:28:36 303.9 KB
2014 m.
2014 m. metinis balansas 2021-09-25 18:27:35 1.04 MB
2014 m. finansinė ataskaita 2021-09-25 18:27:41 2.79 MB
2014 m. finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2021-09-25 18:27:42 199.42 KB
2014 m. 3 ketvirčio finansinė ataskaita (1 dalis) 2021-09-25 18:27:43 250.5 KB
2014 m. 3 ketvirčio finansinė ataskaita (2 dalis) 2021-09-25 18:27:43 135.94 KB
2014 m. 3 ketvirčio finansinė ataskaita (3 dalis) 2021-09-25 18:27:44 303.41 KB
2014 m. 3 ketvirčio finansinė ataskaita (4 dalis) 2021-09-25 18:27:45 124.31 KB
2014 m. 2 ketvirčio finansinė ataskaita (1 dalis) 2021-09-25 18:27:46 252.09 KB
2014 m. 2 ketvirčio finansinė ataskaita (2 dalis) 2021-09-25 18:27:46 135.82 KB
2014 m. 2 ketvirčio finansinė ataskaita (3 dalis) 2021-09-25 18:27:47 303.71 KB
2014 m. 2 ketvirčio finansinė ataskaita (4 dalis) 2021-09-25 18:27:48 122.59 KB
2014 m. 1 ketvirčio finansinė ataskaita (1 dalis) 2021-09-25 18:27:48 249.23 KB
2014 m. 1 ketvirčio finansinė ataskaita (2 dalis) 2021-09-25 18:27:49 135.11 KB
2014 m. 1 ketvirčio finansinė ataskaita (3 dalis) 2021-09-25 18:27:50 300.5 KB
2014 m. 1 ketvirčio finansinė ataskaita (4 dalis) 2021-09-25 18:27:51 122.65 KB
2013 m.
2013 m. metinis balansas (skanuotas) 2021-09-25 18:29:41 2.54 MB
2013 m. finansinė ataskaita 2021-09-25 18:29:43 884.79 KB
2013 m. finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2021-09-25 18:29:43 197.26 KB
2013 m. 4 ketvirčio finansinė ataskaita (1 dalis) 2021-09-25 18:29:44 208.59 KB
2013 m. 4 ketvirčio finansinė ataskaita (2 dalis) 2021-09-25 18:29:45 138.98 KB
2013 m. 4 ketvirčio finansinė ataskaita (3 dalis) 2021-09-25 18:29:46 240.13 KB
2013 m. 3 ketvirčio finansinė ataskaita (1 dalis) 2021-09-25 18:29:46 250.02 KB
2013 m. 3 ketvirčio finansinė ataskaita (2 dalis) 2021-09-25 18:29:47 135.87 KB
2013 m. 3 ketvirčio finansinė ataskaita (3 dalis) 2021-09-25 18:29:48 303.16 KB
2013 m. 2 ketvirčio finansinė ataskaita (1 dalis) 2021-09-25 18:29:49 251.61 KB
2013 m. 2 ketvirčio finansinė ataskaita (2 dalis) 2021-09-25 18:29:50 135.79 KB
2013 m. 2 ketvirčio finansinė ataskaita (3 dalis) 2021-09-25 18:29:50 303.45 KB
2013 m. 1 ketvirčio finansinė ataskaita (1 dalis) 2021-09-25 18:29:51 92.57 KB
2013 m. 1 ketvirčio finansinė ataskaita (2 dalis) 2021-09-25 18:29:52 55.87 KB
2013 m. 1 ketvirčio finansinė ataskaita (3 dalis) 2021-09-25 18:29:52 94.66 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
VDU „Atžalyno“ progimnazija valgiaraštis 2023-09-19 11:11:13 887.83 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2024 m. I Ketv. 4.71 MB
2023 m.
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2023 m. I Ketv. 2023-04-20 14:13:58 3.05 MB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2023 m. II Ketv. 2023-07-20 11:09:17 4 MB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2023 m. III Ketv. 2023-10-18 15:28:17 3.77 MB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2023 IV ketv. 2024-01-16 15:29:43 4.05 MB
2022 m.
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2022 m. I ketv. 2022-10-13 10:22:30 1.54 MB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2022 m. II ketv. 2022-10-13 10:22:31 2.03 MB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2022 m. III ketv. 2022-10-13 10:22:33 1.51 MB
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2022 m. IV ketv. 2023-01-19 09:55:12 2.05 MB
2021 m.
2021 I ketvirtis Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-09-22 16:01:47 1.07 MB
2021 II ketvirtis Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-09-22 16:01:51 2.08 MB
Biudžeto vykdymo sąmata 2021. 3. 2022-03-03 12:09:37 202.71 KB
Biudžeto vykdymo sąmata 2021.1. 2022-03-03 12:09:47 204.93 KB
Biudžeto vykdymo sąmata 2021.2. 2022-03-03 12:09:56 202.76 KB
Biudžeto vykdymo sąmata 2021.4. 2022-03-03 12:10:05 202.99 KB
Biudžeto vykdymo sąmata 2021.6. 2022-03-03 12:10:12 203.01 KB
Biudžeto vykdymo sąmata 2021.7. 2022-03-03 12:10:24 201.86 KB
Biudžeto vykdymo sąmata 2021.8. 2022-03-03 12:10:31 207.49 KB
Biudžeto vykdymo sąmata 2021.9. 2022-03-03 12:10:38 201.78 KB
Biudžeto vykdymo sąmata 2021.10 2022-03-03 12:10:45 203.08 KB
Biudžeto vykdymo sąmata 2021.11. 2022-03-03 12:10:50 202.7 KB
Biudžeto vykdymo sąmata 2121.5. 2022-03-03 12:11:59 203.4 KB
2020 m.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita I-ketvirtis 2021-09-25 16:36:09 620.37 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma-4 I-ketvirtis 2021-09-25 16:36:11 1.57 MB
Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita I-ketvirtis 2021-09-25 16:36:12 554.73 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita I-ketvirtis 2021-09-25 16:36:15 1.73 MB
Veiklos rezultatų ataskaita I-ketvirtis 2021-09-25 16:36:15 515.05 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas I-ketvirtis 2021-09-25 16:36:16 696.27 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas II-ketvirtis 2021-09-25 16:36:20 2.07 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas III-ketvirtis 2021-09-25 16:36:22 963.4 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas IV-ketvirtis 2021-09-25 16:36:23 970.53 KB
Dėl biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo I ketvirčio ataskaitos 2021-09-25 16:36:24 110.8 KB
2019 m.
Dėl biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo I ketvirčio ataskaitos 2021-09-25 16:53:17 110.8 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-1 I-ketvirtis (1) 2021-09-25 16:53:18 198.84 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 I-ketvirtis (2) 2021-09-25 16:53:18 235.17 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma-4 I-ketvirtis (4) 2021-09-25 16:53:19 362.92 KB
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas I-ketvirtis 2021-09-25 16:53:19 303 KB
Finansinės būklės ataskaita I-ketvirtis 2021-09-25 16:53:21 1.42 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-1 II-ketvirtis (1) 2021-09-25 16:53:22 204.47 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 II-ketvirtis (2) 2021-09-25 16:53:22 242.1 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma-4 II-ketvirtis (4) 2021-09-25 16:53:23 356.54 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita II-ketvirtis 2021-09-25 16:53:24 626.19 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas II-ketvirtis 2021-09-25 16:53:25 262.17 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-1 III-ketvirtis (1) 2021-09-25 16:53:25 207.66 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 III-ketvirtis (2) 2021-09-25 16:53:26 246.67 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma-4 III-ketvirtis (4) 2021-09-25 16:53:27 359.76 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita III-ketvirtis 2021-09-25 16:53:27 254.68 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas III-ketvirtis 2021-09-25 16:53:28 94.05 KB
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas III-ketvirtis 2021-09-25 16:53:30 1.95 MB
Finansinės būklės ataskaita III-ketvirtis 2021-09-25 16:53:31 773.79 KB
Veiklos rezultatų ataskaita III-ketvirtis 2021-09-25 16:53:32 513.98 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-1 IV-ketvirtis (1) 2021-09-25 16:53:33 205.84 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 IV-ketvirtis (2) 2021-09-25 16:53:34 561.68 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-3 IV-ketvirtis (3) 2021-09-25 16:53:35 242.7 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma-4 IV-ketvirtis (4) 2021-09-25 16:53:35 357.41 KB
2018 m.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018-06-30 ataskaita 2021-09-25 17:03:22 4.35 MB
Dėl biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018-06-30 ataskaitos 2021-09-25 17:03:24 1.57 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-1 IV-ketvirtis (1) 2021-09-25 17:03:25 659.23 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 IV-ketvirtis (2) 2021-09-25 17:03:38 6.48 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-7 IV-ketvirtis (3) 2021-09-25 17:03:39 561.75 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma-4 IV-ketvirtis (4) 2021-09-25 17:03:46 3.23 MB
Dėl biudžeto išlaidų sąmotos vykdymo ataskaita IV-ketvirtis 2021-09-25 17:03:48 859.46 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-1 III-ketvirtis (1) 2021-09-25 17:03:49 532.01 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 III-ketvirtis (2) 2021-09-25 17:03:58 4.42 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-7 III-ketvirtis (3) 2021-09-25 17:03:59 444.89 KB
Dėl biudžeto išlaidų sąmotos vykdymo ataskaita III-ketvirtis 2021-09-25 17:04:00 626.16 KB
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-09-25 17:04:06 3.07 MB
2017 m.
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 I-ketvirtis (1) 2021-09-25 17:11:01 8.87 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 II-ketvirtis (1) 2021-09-25 17:11:16 7.37 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 III-ketvirtis (1) 2021-09-25 17:11:21 2.28 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 IV-ketvirtis (1) 2021-09-25 17:11:29 3.86 MB
2016 m.
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 I-ketvirtis (1) 2021-09-25 17:24:58 2.07 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 I-ketvirtis (2) 2021-09-25 17:25:00 1.73 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 I-ketvirtis (3) 2021-09-25 17:25:01 595.31 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma-4 I-ketvirtis 2021-09-25 17:25:02 321.63 KB
Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita forma-1 I-ketvirtis 2021-09-25 17:25:02 128.89 KB
Aiškinamasis raštas 2021-09-25 17:25:15 696.27 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 II-ketvirtis (1) 2021-09-25 17:25:24 4.51 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 II-ketvirtis (2) 2021-09-25 17:25:34 4.5 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 II-ketvirtis (3) 2021-09-25 17:25:36 1.72 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 II-ketvirtis (4) 2021-09-25 17:25:45 1.7 MB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma-4 II-ketvirtis 2021-09-25 17:25:51 2.71 MB
Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita forma-1 II-ketvirtis 2021-09-25 17:25:52 533.39 KB
Aiškinamasis raštas 2021-09-25 17:25:53 578.83 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 III-ketvirtis (1) 2021-09-25 17:25:55 1.72 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 III-ketvirtis (2) 2021-09-25 17:25:57 1.7 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 III-ketvirtis (3) 2021-09-25 17:26:00 1.72 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 III-ketvirtis (4) 2021-09-25 17:26:02 1.7 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 III-ketvirtis (5) 2021-09-25 17:26:04 1.7 MB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma-4 III-ketvirtis 2021-09-25 17:26:05 805.22 KB
Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita forma-1 III-ketvirtis 2021-09-25 17:26:06 554.73 KB
Aiškinamasis raštas 2021-09-25 17:26:07 598.76 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 IV-ketvirtis (1) 2021-09-25 17:26:09 1.77 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 IV-ketvirtis (2) 2021-09-25 17:26:14 2.06 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 IV-ketvirtis (3) 2021-09-25 17:26:16 1.52 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 IV-ketvirtis (4) 2021-09-25 17:26:18 1.77 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 IV-ketvirtis (5) 2021-09-25 17:26:20 1.75 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 IV-ketvirtis (6) 2021-09-25 17:26:22 1.5 MB
2015 m.
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 I-ketvirtis (1) 2021-09-25 17:35:56 682.71 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 I-ketvirtis (2) 2021-09-25 17:35:57 667.38 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 I-ketvirtis (3) 2021-09-25 17:35:58 676.98 KB
Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita forma-1 I-ketvirtis 2021-09-25 17:35:59 516.15 KB
Moketinų ir gautinų sumų ataskaita forma-4 I-ketvirtis 2021-09-25 17:36:05 2.81 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 II-ketvirtis (1) 2021-09-25 17:36:06 577.64 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 II-ketvirtis (2) 2021-09-25 17:36:07 600.65 KB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 II-ketvirtis (3) 2021-09-25 17:36:08 544.78 KB
Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita forma-1 II-ketvirtis 2021-09-25 17:36:09 538.33 KB
Moketinų ir gautinų sumų ataskaita forma-4 II-ketvirtis 2021-09-25 17:36:15 2.76 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 III-ketvirtis (1) 2021-09-25 17:36:17 1.74 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 III-ketvirtis (2) 2021-09-25 17:36:19 1.55 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 III-ketvirtis (3) 2021-09-25 17:36:21 1.74 MB
Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita forma-1 III-ketvirtis 2021-09-25 17:36:22 532.16 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma-4 III-ketvirtis 2021-09-26 11:36:21 2.72 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 IV-ketvirtis (1) 2021-09-25 17:36:30 1.56 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 IV-ketvirtis (2) 2021-09-25 17:36:40 4.41 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 IV-ketvirtis (3) 2021-09-25 17:36:49 4.47 MB
Biudžeto išlaidų ataskaita forma-2 IV-ketvirtis (4) 2021-09-25 17:36:59 4.52 MB
Aiškinamasis raštas 2021-09-25 17:37:00 696.27 KB
Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita forma-1 IV-ketvirtis 2021-09-25 17:37:01 526.88 KB
Moketinų ir gautinų sumų ataskaita forma-4 IV-ketvirtis 2021-09-25 17:37:07 2.72 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Mažos vertės pirkimų registras 2020 2021-09-22 13:36:40 478.62 KB
2020 m. mažos vertės pirkimų plano tvirtinimas 2021-09-22 13:36:40 91.63 KB
2020 m. viešųjų pirkimų planas 2021-09-22 13:36:41 123.02 KB
2019 m. vadovėliai ir mokymo priemonės 2021-09-22 13:36:42 93.22 KB
2019 m. viešųjų pirkimų ataskaita 2021-09-22 13:36:42 490.21 KB
Metinė ataskaita už 2018 m. 2021-09-22 13:36:43 127.72 KB
Pirkimų planas 2019 m. 2021-09-22 13:36:44 397.54 KB
Pirkimų iniciatorius 2021-09-22 13:36:45 1.31 MB
Mažos vertės pirkimų įsakymas 2021-09-22 13:36:46 1.13 MB
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 2021-09-22 13:36:47 305.63 KB
Viešųjų pirkimų įstatymas 2021-09-22 13:36:48 1 MB
VPP ataskaita 2021-09-22 13:37:01 6.11 MB
Planuojamų pirkimų planas 2017-2018 m. 2021-09-22 13:37:03 1.73 MB
Tiekėjų apklausos pažymų registras 2016 m. 2021-09-22 13:37:04 320.99 KB
Viešųjų pirkimų planas 2016 – 2017 m. 2021-09-22 13:37:04 202.38 KB
Tiekėjų apklausos pažymų registras 2015 m. 2021-09-22 13:37:05 273.32 KB
Viešųjų pirkimų registras 2014 m. 2021-09-22 13:37:05 397.33 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2021-09-22 13:37:06 296.92 KB
Viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimo įsakymas 2021-09-22 13:37:07 117.29 KB
Daugiafunkcinio lauko gimnastikos įrenginio įrengimo sutartis 2021-09-22 13:37:07 148.15 KB
Vadovėlių pirkimas 2021-09-22 13:37:08 185.8 KB
Šilumos punkto renovacija 2021-09-22 13:37:08 119.71 KB
Remonto darbai 2021-09-22 13:37:09 138.46 KB
Viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimai 2021-09-22 13:37:09 116.38 KB
Planuojamų pirkimų planas 2014 m. 2021-09-22 13:37:10 122.16 KB
2014 m. planuojamų pirkimų plano tvirtinimas 2021-09-22 13:37:10 113.5 KB
Vidaus patalpų remonto darbai 2021-09-22 13:37:11 238.76 KB
Viešųjų pirkimų įstatymas 2021-09-22 13:37:11 878.26 KB
Mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašas 2023-02-24 11:18:54 212.32 KB
Mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašo 1 priedas 2023-02-24 11:18:56 173.14 KB
Mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašo 2, 3 priedai 2023-02-24 11:18:58 102.56 KB
Mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašo 4 priedas 2023-02-24 11:19:00 107.85 KB
Mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašo 5 priedas 2023-02-24 11:19:02 211.83 KB
2023 m. viešųjų pirkimų planas 2023-03-07 15:54:00 2.44 MB
VDU Atžalyno progimnazijos 2023 m. pirkimų žurnalas 2024-01-15 11:38:13 246.87 KB
Metinė ataskaita už 2023 m. 208.78 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2021-2022 m. m. 2021-09-21 11:04:44 212.54 KB
Neformaliojo ugdymo veiklos tikslai 2016 m. 2021-09-21 11:04:44 121.73 KB
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2022-2023 m. m. 208.33 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Antikorupcinio sąmoningumo didinimas 3.75 MB
Korupcijos prevencijos programa 2022-11-24 16:11:40 107.35 KB
Prevencijos priemonių planas 2023-01-10 10:24:49 373.19 KB
Asmenų, kurie privalo deklaruoti privačius interesus sąrašas 2023-03-07 11:40:20 179.69 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
VDU Atžalyno progimnazijos darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 1.22 MB
VDU Atžalyno progimnazijos ES prevenciniu priemonių planas 2020-2022 m. 97.5 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Reagavimo į asmens duomenų pažeidimus aprašas 2019 2022-03-03 13:35:46 314.61 KB
Lietuvos respublikos asmens duomenų teisės apsaugos įstatymas(2018) 2022-03-03 13:35:47 326.29 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-03-03 13:35:48 7.5 MB
Mokinių asmens duomenų taisyklės 2022-03-03 13:35:49 5.26 MB
Vaizdo kamerų duomenų tvarkymo taisyklės 2022-03-03 13:35:50 2.64 MB
Duomenų apsaugos pareigūno veiklos aprašas 2023-01-19 09:58:23 1.28 MB
Mokinių taryba Atnaujinta Dydis
Mokinių tarybos veikla 2021-09-20 23:11:03 2.98 MB
Mokiniu tarybos nuostatai 2022-11-22 11:13:48 1.38 MB
Mokiniu taryba 2023-2024 m. m. 2023-09-25 11:49:21 428.25 KB
Mokinių pasiekimai Atnaujinta Dydis
2022-2023 m. m. dalyvavimas miesto, respublikos konkursuose, varžybose, olimpiadose 2023-05-23 08:50:50 462.92 KB
Dalyvavimas miesto, respublikos konkursuose, varžybose bei olimpiadose (2011-2013) 2022-09-20 10:25:21 486.01 KB
Dalyvavimas miesto, respublikos konkursuose, varžybose bei olimpiadose (2013-2015) 2022-09-20 10:25:21 355.68 KB
Pasiekimai ir padėkos (2013-2018) 2022-09-20 10:25:21 870.14 KB
Pasiekimai ir padėkos (2017-2018) 2022-09-20 10:25:21 359.94 KB
Pasiekimai ir padėkos (2018-2019) 2022-09-20 10:25:21 359.94 KB
2020-2021 m. m. dalyvavimas miesto, respublikos konkursuose, varžybose, olimpiadose 2022-09-20 10:25:21 449.8 KB
Pasiekimai ir padėkos (2023-2024) 2024-07-02 09:53:11 251.98 KB
Mokyklos baigimo rezultatai Atnaujinta Dydis
8 klasių standartizuotų testų rezultatai 2019 m. 2021-09-26 10:36:30 444.09 KB
6 klasių standartizuotų testų rezultatai 2019 m. 2021-09-26 10:36:31 407.98 KB
8 klasių standartizuotų testų rezultatai 2018 m. 2021-09-26 10:36:32 538.98 KB
6 klasių standartizuotų testų rezultatai 2018 m. 2021-09-26 10:36:32 135.25 KB
8 klasių standartizuotų testų rezultatai 2017 m. 2021-09-26 10:36:33 426.99 KB
6 klasių standartizuotų testų rezultatai 2017 m. 2021-09-26 10:36:34 127.96 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2017 m. 2021-09-26 10:36:35 519.91 KB
8 klasių standartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2021-09-26 10:36:35 213.79 KB
6 klasių standartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2021-09-26 10:36:36 108.89 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2016 m. 2021-09-26 10:36:37 353.57 KB
8 klasių standartizuotų testų rezultatai 2015 m. 2021-09-26 10:36:38 490.46 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2015 m. 2021-09-26 10:36:39 917.87 KB
8 klasių standartizuotų testų rezultatai 2014 m. 2021-09-26 10:36:40 411.69 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2014 m. 2021-09-26 10:36:41 1.07 MB
8 klasių standartizuotų testų rezultatai 2022 m. 2022-10-10 10:21:37 131.66 KB
6 klasių standartizuotų testų rezultatai 2022 m. 2022-10-10 10:21:42 124.04 KB
4 klasių standartizuotų testų rezultatai 2022 m. 2022-10-10 10:21:47 129.06 KB
Priėmimas į progimnazija Atnaujinta Dydis
Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-09-26 11:45:29 334.53 KB
Progimnazijos teritorija 2021-09-26 11:44:37 58.95 KB
Mokyklos uniformos 2021-09-26 11:44:39 1.37 MB
2022-2023 Priimti mokiniai.pdf 2022-10-10 10:45:32 78.34 KB
Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas 2023 2024-03-26 10:51:57 1.61 MB
Priėmimo į progimnaziją komisija 2023 2023-03-07 15:36:37 432.61 KB
Savęs įsivertinimas Atnaujinta Dydis
Giluminis įsivertinimas
2020 metai 2021-09-26 11:59:58 551.74 KB
2019 metai 2021-09-26 11:59:59 534.54 KB
2018 metai (mokytojai) 2021-09-26 12:00:00 922.23 KB
2018 metai (mokiniai) 2021-09-26 12:00:01 912.85 KB
2017 metai (savęs įsivertinimo ir pažangos anketa) 2021-09-26 12:00:02 652.53 KB
2016 metai (tėvai) 2021-09-26 12:00:05 1.93 MB
2015 metai (mokiniai, mokytojai, tėvai) 2021-09-26 12:00:06 411.72 KB
2014 metai (mokiniai, mokytojai, tėvai) 2021-09-26 12:00:07 886.92 KB
2013 metai (mokiniai) 2021-09-26 12:00:08 580.66 KB
2013 metai (mokytojai) 2021-09-26 12:00:09 548.83 KB
2012 metai (mokiniai ir mokytojai) 2021-09-26 12:00:11 1.94 MB
2021 metai 2022-09-15 11:22:00 529.01 KB
2022 metai 573.52 KB
2023 metai 7.58 MB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Nuomininkų naudojimosi sporto sale taisyklės 2022-01-10 14:43:36 258.25 KB
Nuoma Įsakymas 2023-09-22 14:30:42 94.06 KB
Nuoma Įsakymo priedas 2023-09-22 14:30:49 102.48 KB
Sporto sales užimtumas 2023-2024 m.m. 2023-09-27 13:55:43 153.88 KB
Kabinetų užimtumas 2023-2024 m.m. 2023-09-27 13:55:38 217.48 KB
Aktų salės užimtumas 2023-2024 m.m. 2023-09-27 13:55:33 110.96 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
5–8 kl. pamokų tvarkaraštis 2023–2024 m. m. 2023-09-11 16:20:55 239.27 KB
1–4 klasių mokinių 2023–2024 m. m. pamokų tvarkaraštis 2023-09-28 10:43:28 151.17 KB
Klasės valandėlių tvarkaraštis 2023-2024 2023-12-04 15:55:17 273.63 KB
Klasės valandėlės Atnaujinta Dydis
Klasės valandėlių tvarkaraštis 2021-2022 m. m. 2021-09-28 20:11:14 384.69 KB
Visos dienos mokykla Atnaujinta Dydis
Visos dienos veiklos mokykloje 2023–2024 m. m. 2023-09-21 13:27:23 549.44 KB
Visos dienos mokyklos veiklos organizavimo tvarkos aprašas (nuo 2024-03-01) 2024-03-14 09:36:28 319.3 KB
Būsimųjų penktokų tėveliams Atnaujinta Dydis
Renkuosi mokyklą - atvirų durų diena 412.95 KB
Steam ugdymas Atnaujinta Dydis
STEAM pamokos planas 2022-09-20 10:42:32 44.62 KB
STEAM eksperimentų plano forma 2022-09-20 10:43:44 30.04 KB
STEAM ekskursijų planas 2022-09-20 10:43:52 14.61 KB
7-ų klasių mokinių projektinių STEAM darbų atlikimo tvarka 2023–2024 m. m 2023-09-15 08:38:13 279.01 KB
Steam projekto reikalavimai 587.83 KB
STEAM pamokos
STEAM pamoka su lektuvu 2022-09-20 11:35:20 1.23 MB
Stebuklingoji Hario Poterio burtų lazdelė 2022-10-10 13:12:49 2 MB
Anglų k. pamoka Navigacija-Žemėlapiai 11.12 MB
Visi organizmai maitinasi 1.12 MB
Invaziniai augalai 1.21 MB
Kūryba, tvarumas, ekologija 1.09 MB
Simetriškos figūros-rakto pakabukas 950.99 KB
Graviravimas 2022-11-10 10:57:38 1.98 MB
Burbulų skulptūros 2022-11-18 13:39:32 1.25 MB
Rinkimai 2022-11-18 13:39:27 546.53 KB
Nuodingi augalai 2022-11-07 10:35:56 165.76 KB
Simetrija 2022-11-18 13:39:22 660.26 KB
Halloween 2022-11-07 10:36:26 1.76 MB
Anglu k. pamoka unlock your holidays 821.06 KB
„Maisto produktų energetinės vertės naudojimas“ 2023-01-26 09:46:02 581.75 KB
Istorijos STEAM pamoka 2023-01-26 10:28:10 7.48 MB
Varškės gamyba 742.51 KB
Dar viena planeta STEAM projektas 2023-02-02 14:28:45 1.98 MB
STEAM matematika muzikoje 741.93 KB
Tropiniai drugeliai iš arti 256.28 KB
Neformalus ugdymo „Gabių vaikų akademija“ 3 klasės mokinių grupė 2023 m. kovo mėn. vykdė projektą „Oliziukas“. 548.56 KB
Neformalaus ugdymo grupės „Gabių vaikų akademija“ 4 klasės mokiniai kovo- balandžio mėnesiais vykdė projektinę veiklą tema „Saulės sistema“. 718.71 KB
Pupos auginimas 2023-05-30 11:26:53 2.49 MB
My lovely childhood fairy tale 206.3 KB
Unlock your Holidays 897.62 KB
Gyvūnų priežiūra 888.84 KB
3D STEAM darbų paroda 1 MB
“Klasės laikraštis“ 3.03 MB
Geometrinis abstrakcionizmas pagal P. Mondriana 1.91 MB
Kiaušinių marginimas ( 2b klasė) 1.05 MB
Kokį vandenį galima kapoti 1.06 MB
3D STEAM darbų paroda - “Open heart”, skirta “Mother’s day”. 768.06 KB
Spaudos draudimo laikotarpis ir jo įamžinimas Kaune 2024-05-14 10:12:16 410.63 KB
STEAM Ekskursijos, išvykos
Lietuvos kariuomenės Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas 2022-12-06 10:54:15 4.78 MB
Atrask Lietuvą 2022-12-06 10:54:15 1.57 MB
Greitas maistas UŽ ar PRIEŠ 2022-12-06 10:54:15 707.74 KB
Healthy Living 2022-12-06 10:54:15 366.54 KB
Kauno herbas 2022-12-06 10:54:15 374.96 KB
Atrask savo šalį 2022-12-06 10:54:15 134.19 KB
"MMo" muziejus 2022-12-06 10:54:15 438.94 KB
Šokolado gamyba 2022-12-06 10:54:15 377.95 KB
STEAM išvyka 2.12 MB
Žmogaus ir gamtos ryšys 972.88 KB
STEAM renginiai
Rudens dėlionė 2022-10-17 14:21:40 3.73 MB
Kaip gimsta skudutis, kvirkato varžybos 2022-10-18 14:22:12 723.77 KB
Netradiciniai muzikos instrumentai 2022-10-25 15:29:13 2.33 MB
Pedagogų kvalifikacija 2023-01-19 09:49:08 1.12 MB
STEAM projektiniai darbai
Elektroninių cigarečių žala paauglių psichinei ir fizinei sveikatai 2.41 MB
Apšvietos matavimas mūsų mokykloje 1.33 MB
Garsas mokykloje 26.69 MB
Geriamojo vandens stotelės įrengimo projektas 1.01 MB
Lietuvos apžvalgos bokštai 14.88 MB
Maisto priedų, esančių pieniškose dešrelėse, įtaka žmogaus organizmui 212.76 KB
Mokytojo profesija – ar lengva būti mokytoju 2.95 MB
Natūralūs audiniai prieš sintetinį pluoštą 7.54 MB
Poilsio zonos mokiniams irengimo projektas 7b 1.68 MB
Šnekamosios kalbos leksikos klaidų tyrimas 31.31 MB
Užkandžiavimo mokykloje įpročiai 5.78 MB
Vandens paviršiaus įtempimo priklausomybė nuo skalbiklių 3.82 MB
Mąstymo mokykla Atnaujinta Dydis
Mąstymo raktai 2023-04-25 11:52:37 1.34 MB
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Atnaujinta Dydis
Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo 123.15 KB
Kodėl reikia atnaujinti ugdymo turinį
UTA aktualijos Kaune 2022-10-04 11:38:06 1.96 MB
Tevams apie kompetencijas 2022-10-04 11:38:21 1.07 MB
Progimnazijos taryba Atnaujinta Dydis
Progimnazijos tarybos nuostatai 2021 2022-11-22 10:06:42 201.7 KB
Mokytojų taryba Atnaujinta Dydis
Mokytojų tarybos nuostatai 2021 2022-11-22 10:06:07 1.38 MB
Elektroninis moksleivio pažymėjimas (EMP) Atnaujinta Dydis
EMP tvarka 408.39 KB
EMP dublikato išdavimo prašymas 2022-11-25 10:51:28 83.85 KB
Prašymas-sutikimas dėl EMP 2023-03-17 12:59:20 96.73 KB