Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija

Priėmimas į progimnaziją

 

VDU „Atžalyno” progimnazija vykdo šias programas:

 • Priešmokyklinio ugdymo programą
 • Pradinio ugdymo programą (1-4 klasės);
 • Pagrindinio ugdymo I dalies programą (5-8 klasės).

Prašymai pradėti mokytis 2024–2025 m. m. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti nuo 2024 m. kovo 15 d. iki 2025 m. gegužės 31 d. elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt

 

 

Klasių komplektų skaičius 2023–2024 m. m.:

1 klasės – 3 komplektai – 59 mokiniai (13 laisvų vietų);

2 klasės – 3 komplektai – 71 mokinys ( 1 laisva vieta);

3 klasės – 3 komplektai – 61 mokinys (11 laisvų vietų);

4 klasės – 3 komplektai –  68 mokiniai (4 laisvos vietos);

5 klasės – 3 komplektai – 74 mokiniai (16 laisvų vietų);

6 klasės – 4 komplektai – 90 mokinių (30 laisvų vietų);

7 klasės – 3 komplektai – 74 mokiniai (16 laisvų vietų);

8 klasės – 4 komplektai – 94 mokiniai (26 laisvos vietos).

 

 

Jei neturėsite galimybės prisijungti prie informacinės sistemos, atvykite į progimnaziją, 228 kab., padėsime Jums registruoti prašymą (ne anksčiau nei paskelbtas priėmimo laikas).

Pasibaigus registracijai per savivaldybės informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt prašymus mokytis bus galima teikti mokykloje.

Norintys pradėti mokytis progimnazijoje 2024-2025 m. m. prašymą ir reikalingus dokumentus pateikia progimnazijos raštinėje arba 228 kab.

Tel. pasiteiravimui +370 616 99716.

Priimant reikalingi dokumentai:

 1. Vieno iš tėvų (globėjų) prašymas;
 2. Vaiko gimimo liudijimo kopija;
 3. Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų aprašas;
 4. Pradinio išsilavinimo pažymėjimas arba kitas įgytą išsilavinimą liudijantis dokumentas (į 2–8 klases);
 5. Specialiųjų ugdymosi poreikių asmenys – teisės aktų nustatyta tvarka pristato specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas;
 6. 1 dokumentinė nuotrauka (gali būti skaitmeninė);
 7. Sveikatos patikrinimo pažyma, skelbiama e. sveikatos sistemoje, pristatyti nereikia.

Mokinių priėmimą į progimnaziją reglamentuoja Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33, „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 „Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas patvirtintas Kauno miesto savivaldybės 2021 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-542.

Dokumentai ir nuorodos peržiūrai

T-542

T-33

Priėmimo komisijos darbo reglamentas

Priėmimo komisijos sudėtis

Mokyklų aptarnavimo teritorijos žr. nuorodoje

Daugiau informacijos apie priėmimą į bendrojo ugdymo mokyklas

Sudarius priimamų mokytis mokinių sąrašus, mokykla nustatys dokumentų priėmimo bei sutarčių pasirašymo datą ir informuos prašymus pateikusius asmenis, kada pateikti dokumentus ir pasirašyti sutartis.

Pateikusius prašymus, rekomenduojame reguliariai domėtis progimnazijos internetinėje svetainėje  PRIĖMIMAS Į PROGIMNAZIJĄ  teikiama informacija.

 

Priėmimas į mokyklas

Asmenų priėmimą organizuoja ir vykdo mokykla.

Esant klausimams dėl priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas, prašome kreiptis į Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausiąją specialistę Rosvitą Rupšienę el. p. rosvita.rupsiene@kaunas.lt; tel. +370 37 423 766

 

Gerbiami Tėveliai,

mūsų progimnazijoje mokiniai dėvi uniformas. 

 

Mokinių uniformos

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30