Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija

Tradiciniai renginiai

Šventės ir kiti renginiai 2022–2023 m. m. (I pusmetis)

 

Renginys
Atsakingas
Taip pat reikėtų įtraukti
Data
Mokslo metų pradžios
šventė
A. Šimkuvienė 1 kl. mokytojas ir 5–8 klasių
auklėtojus, būrelių vadovus
Rugsėjo 1 d.
Sveikos gyvensenos
projektas „Metų ratas“
A. Šimkuvienė Fizinio ugdymo mokytojus, 5–8
klasių vadovus, pradinių klasių
mokytojas
Rugsėjo 16 d.
Lietuvos žydų genocido
diena
A. Šimkuvienė
D. Vasiliauskienė
D.Žaunerūnaitė
Tolerancijos ugdymo centrą, 5–8
klasių auklėtojus
Rugsėjo 23 d.
Europos kalbų savaitė G. Akelaitienė Užsienio kalbų, lietuvių kalbos ir
geografijos mokytojus
Rugsėjo 26–30 d.
Mokytojų dienos šventė A. Šimkuvienė Teatro mokytoją, technologijų-
menų mokytojus, mokinių tarybą
Spalio 5 d.
Pasaulinės psichinės
sveikatos dienos
paminėjimas
Ž.Šerkšnienė Sveikatos priežiūros specialistę,
psichologę
Spalio 10-14 d.
Penktokų krikštynos N.Žilinskienė 5 klasių vadovus, mokinių tarybą Spalio 25 d.
Edukacinių programų diena A. Šimkuvienė 1–4 klasių mokytojus, 5–8 klasių
vadovus
Spalio 26 d.
Tarptautinė tolerancijos
diena
A. Šimkuvienė Tolerancijos ugdymo centrą, 5–8
klasių vadovus
Lapkričio 16 d.
Žalingų įpročių prevencijos
savaitė
Ž.Šerkšnienė Klasių vadovus, mokinių tarybą Lapkričio 17–23 d.
Gimtosios kalbos savaitė
(pagal atskirą planą)
A.Šimkuvienė
N.Pilipavičienė
A. Aleknienė
Lietuvių kalbos mokytojus, 1-4
klasių mokytojus
Lapkričio 25–29 d.
Draugo diena D.Ivanickienė
N.Žilinskienė
U.Baronienė
Mokinių tarybą Lapkričio 29 d.
Kalėdinė gerumo akcija
„Saldainis“ Kartų namuose
A. Šimkuvienė
Ž.Šerkšnienė
Technologijų-menų mokytojus,
mokinių tarybą
Gruodžio mėn.
Kalėdiniai renginiai
(pagal atskirą planą)
A. Šimkuvienė
N.Žilinskienė
1–8 kl. vadovus, technologijų-menų
metodinį mokytojus, mokinių
tarybą
Gruodžio 19–23 d.


 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 08.55 – 09.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30