Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija

Mokytojai

 

Mokytojų sąrašas 2022–2023 m. m.

Eil. Nr.

Vardas pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Klasės vadovavimas

Pradinio ugdymo mokytojai

1.

Vaičiūnienė Jūratė

Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

1a

2.

Simanavičienė Sigita

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

1b

3.

Dzigelienė Ramunė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

1c

4.

Radvilavičienė Jolita

Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

2a

5.

Beniulienė Snieguolė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

2b

6.

Anusevičienė Alina

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

2c

7.

Germanienė Birutė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

3a

8.

Krivėnienė Vilija

Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

3b

9.

Kilimienė Vilma

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

3c

10.

Mingaudienė Aušra

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

4a

11.

Bendaravičienė Daiva

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

4b

12.

Raugalienė Jolita

Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

4c

Lietuvių kalbos mokytojai

13.

Aleknienė Asta

Lietuvių kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

14.

Radzevičiūtė Vilija

Lietuvių kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

15.

Šimkuvienė Almantė

Lietuvių kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

16.

Telšinskaitė Irma

Lietuvių kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

17.

Žaunerūnaitė Dovilė

Lietuvių kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

6a

Užsienio kalbų mokytojai

18.

Akelaitienė Genutė

Anglų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

19.

Ivanickienė Daiva

Anglų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

5c

20.

Pilipavičienė Neringa

Anglų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

21.

Sodytė Ilona

Anglų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

8c

22.

Šlekytė Laura

Anglų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

8a

23.

Daugirdaitė Vitalija

Anglų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

24.

Kenstavičienė Diana

Vokiečių kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

25.

Gudienė Loreta

Rusų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

26.

Rakutytė Regina

Rusų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

8d

27.

Toločkienė Laima

Rusų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

28.

Karčiauskė Diana

Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja

Vyresnioji mokytoja

6c

29.

Kazlauskienė Vilma

Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja

Mokytoja metodininkė

5b

30.

Plečkaitienė Lina

Informacinių technologijų mokytoja

Mokytoja

 

31.

Šedienė Dalia

Matematikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

7c

Gamtos mokslų mokytojai

32.

Bardauskaitė Edita

Fizikos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

33.

Balandaitė Vilma

Gamtos ir žmogaus mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

34.

Baronienė Ugnė

Biologijos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

6b

35.

Bislienė Dalia

Chemijos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

36.

Jurkutė Gretė

STEAM mokytoja

Mokytoja

 

37.

Kraskauskienė Laimutė

Geografijos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

8b

Socialinių mokslų mokytojai

38.

Aleknavičienė Agnė

Dorinio ugdymo(tikybos) mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

39.

Jurkutė Gretė

Žmogaus saugos mokytoja

Mokytoja

 

40.

Levanavičius Andrius

Istorijos mokytojas

Vyresnysis mokytojas

 

41.

Toločkienė Laima

Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

42.

Vasiliauskienė Dalė

Istorijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

7a

43.

Orinienė Inga

Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja

Mokytoja

 

Menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojai

44.

Gigienė Vida

Dailės mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

45.

Orinienė Inga

Muzikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

7b

46.

Radzevičienė Danguolė Jolanta

Fizinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

47.

Trumpulienė Giedrė

Technologijų mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

48.

Tverskis Stanislovas

Technologijų mokytojas

Mokytojas

 

49.

Vaškelevičius Kęstutis

Fizinio ugdymo mokytojas

Mokytojas metodininkas

7d

50.

Veličkienė Lina

Technologijų mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

51.

Žurkevičienė Geda

Muzikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

5a

Klasės vadovai
1 Šerkšnienė Žaneta Socialinė pedagogė Socialinė pedagogė 5d

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.45 – 15.30
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30