Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija

Pradinis ugdymas

Už pradinio ugdymo paslaugą progimnazijoje atsakinga

Neringa Pilipavičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kabineto Nr. 228

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 9.00

10.35 – 12.00

12.40 – 16.00

12.00 – 12.40

8.00 – 9.00

Antradienis

12.40 – 16.00

12.00 – 12.40

14.00 – 16.00

Trečiadienis

8.00 – 10.00

12.40 – 16.00

12.00 – 12.40

8.00 – 10.00

Ketvirtadienis

12.40 – 16.00

12.00 – 12.40

15.00 – 16.00
Penktadienis 12.45 – 15.00 12.00 – 12.45

14.00 – 15.00

Kontaktai Telefonas +370 37 311 968
Mobilusis +370 616 99 716

El. paštas Rašyti

Informacija

Pradinio ugdymo programa – privaloma ketverių metų (1–4 klasių) švietimo programa, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Pradinėse klasėse pradinio ugdymo programa įgyvendinama pagal Pradinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433, 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-586 „Dėl 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo", VDU „Atžalyno“ progimnazijos 2023–2024 m. m. ugdymo planu, patvirtintu Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno" progimnazijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl VDU „Atžalyno" progimnazijos 2023–2024 mokslo metų ugdymo plano patvirtinimo".

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30