Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS
Pamokų metu progimnazijoje dirba sveikatos priežiūros specialistė, todėl nesivaržykite ir drąsiai kreipkitės.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste progimnazijoje dirba

Goda Arlauskienė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Išsilavinimas aukštasis – baigusi LSMU
Kabineto nr. 227

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis

Kontaktai Telefonas (8-37) 31 19 73

El. paštas Rašyti

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės funkcijos

Renka, kaupia ir analizujai duomenis apie Mokinių sveikatos būklę, teikia rekomendacijas dėl mokinių sveikatos, nustato mokinių sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, orgaanizuoja mokinių sveikatos stiprinimo priemonių įgyvendinimą teikia sveikatos žinias Mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą.

Teikia informaciją ir konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais. Konsultuoja organizuojant kūno kultūrą mokykloje – komplektuojant kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes. Vykdo pirminę neinfekcinių ligų profilaktiką (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas) bei užkrečiamų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoja priemones epidemijai užkirsti. Nuolat suteikia pirmą ir skubią medicinos pagalbą savo kompetencijos ribose. Ugdo ir kontroliuoja mokinių asmens higienos, sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30