Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija

Priešmokyklinis ugdymas

Už priešmokyklinio ugdymo paslaugą progimnazijoje atsakinga

Neringa Pilipavičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kabineto Nr. 228

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 9.00

10.35 – 12.00

12.40 – 16.00

12.00 – 12.40

8.00 – 9.00

Antradienis

12.40 – 16.00

12.00 – 12.40

14.00 – 16.00

Trečiadienis

8.00 – 10.00

12.40 – 16.00

12.00 – 12.40

8.00 – 10.00

Ketvirtadienis

12.40 – 16.00

12.00 – 12.40

15.00 – 16.00
Penktadienis 12.45 – 15.00 12.00 – 12.45

14.00 – 15.00

Kontaktai Telefonas +370 37 311 968
Mobilusis +370 616 99 716

El. paštas Rašyti

Informacija

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ 2022 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V-1269 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024-02-02). Organizuojant ugdymą atsižvelgiama į vaikų poreikius, gebėjimus, pasiekimų lygį, specialiųjų ugdymo(si) vaikų poreikių galimybes, tėvų pageidavimus ir lūkesčius, mikrorajono savitumą, bendruomenės kultūrinę aplinką, materialinę bazę.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – brandinti vaiką mokyklai bei sudaryti sąlygas saugiam jo perėjimui nuo ugdymosi darželyje prie sistemingo mokymosi mokykloje.

Dokumentai

Atnaujinta: 2024-02-09
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30