Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija

Vizija, misija, vertybės ir filosofija

Mokyklos vizija

Moderni progimnazija užtikrinanti ugdymo kokybę ir saugumą kiekvienam

Mokyklos misija

Progimnazija, sudarydama saugias, modernias aplinkas užtikrina kiekvienam pradinio ir pagrindinio ugdymo I pakopos mokiniui kryptingą humanitarinių, socialinių mokslų bei menų ugdymą ir garantuoja emocinį saugumą pasirenkant tolimesnį mokymąsi

Vertybės ir filosofija

 • Bendruomeniškumas;
 • Kokybiškos ugdymo paslaugos;
 • Kiekvieno atsakomybė, aukšta kultūra, pilietiškumas;
 • Visi vienodai svarbūs.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.00 – 12.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30