Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija

Turinio auditas

70%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-04-22 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
g) Banerius sukelti

 

atzalynasit
2 2024-04-22 Administracija Bendrieji reikalavimai

Robertos CV bus?

atzalynasit
4 2024-04-22 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Dovilė
6 2024-04-22 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali atzalynasit
7 2024-04-22 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai atzalynasit
8 2024-04-22 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai atzalynasit
9 2024-04-22 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai atzalynasit
11 2024-04-22 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

2018 metų mokyklos taryba gal naujesni turite?

atzalynasit
12 2024-04-22 Pasiekimai Neutrali atzalynasit
18 2024-04-22 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.Tvarkaraštis yra įdėtas tituliniame prie tvarkaraščių.Galite iš ten perkelti.

atzalynasit
19 2024-04-22 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai atzalynasit
21 2024-04-22 Psichologas Bendrieji reikalavimai Dovilė
22 2024-04-22 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai atzalynasit
23 2024-04-22 Visuomenės sveikatos specialistas Bendrieji reikalavimai Dovilė
27 2024-04-22 Paslaugos Bendrieji reikalavimai atzalynasit
28 2024-04-22 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Patys organizuojate maitinimą ar yra paslaugos tiekėjas?

Atsakingas asmuo kas?

atzalynasit
30 2024-04-22 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai atzalynasit
34 2024-04-22 Ugdymas Neutrali atzalynasit
35 2024-04-22 Ugdymo organizavimas Neutrali atzalynasit
40 2024-04-22 Visos dienos mokykla Bendrieji reikalavimai atzalynasit
41 2024-04-22 Projektinė veikla Neutrali atzalynasit
43 2024-04-22 Aktualu mokiniams Neutrali atzalynasit
44 2024-04-22 Aktualu mokytojams Neutrali atzalynasit
45 2024-04-22 Aktualu tėvams Neutrali atzalynasit
46 2024-04-22 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai atzalynasit
47 2024-04-22 Nuostatai, tvarkos, taisyklės Bendrieji reikalavimai atzalynasit
52 2024-04-22 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Turėtų būti jau ir naujasnių ketvirčių ataskaitų

atzalynasit
53 2024-04-22 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

atzalynasit
54 2024-04-22 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Turite?

atzalynasit
55 2024-04-22 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai atzalynasit
56 2024-04-22 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

atzalynasit
62 2024-04-22 Progimnazija Neutrali atzalynasit
63 2024-04-22 Vizija, misija, vertybės ir filosofija Neutrali atzalynasit
64 2024-04-22 Progimnazijos himnas Rekomendacija

Būtų šaunu nurodyti himno autorius.

Yra galimybė patalpintia audio įrašą, jei turite tokį.

atzalynasit
68 2024-04-22 Tvarkaraščiai Neutrali atzalynasit
74 2024-04-22 Nuorodos Bendrieji reikalavimai atzalynasit
77 2024-04-22 Versija neįgaliesiems Neutrali atzalynasit
78 2024-04-22 Svetainės medis Neutrali atzalynasit
82 2024-04-22 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali atzalynasit
83 2024-04-22 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai atzalynasit
86 2024-04-22 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai atzalynasit
104 2024-04-22 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai atzalynasit
114 2024-04-22 Civilinė sauga Rekomendacija

Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.

Daugiau mokyklų turi šią skiltį, nei neturi. Mūsų žiniomis tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

atzalynasit
115 2024-04-22 Progimnazijos simboliai Neutrali atzalynasit
116 2024-04-22 Tradiciniai renginiai Rekomendacija

Čia paprastai būna einamųjų mokslo metų renginių sąrašas.

atzalynasit
118 2024-04-22 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai atzalynasit
123 2024-04-22 Bendradarbiavimas Rekomendacija

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

atzalynasit
124 2024-04-22 1–4 kl. mokinių pamokų tvarkaraštis Neutrali atzalynasit
125 2024-04-22 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Pateikta Dovilei sutvarkyti

atzalynasit
126 2024-04-22 5–8 kl. mokinių pamokų tvarkaraštis Neutrali atzalynasit
129 2024-04-22 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

atzalynasit
130 2024-04-22 Slapukų politika Neutrali atzalynasit
133 2024-04-22 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

atzalynasit
134 2024-04-22 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymą ir dokumentas nėra tas pats.

Parašykite du įžanginius sakinius
 

atzalynasit
145 2024-04-22 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

atzalynasit
155 2024-04-22 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Suvienodinkime kabinetų rašymo formatą

133 kab.

toks formatas geriausiai nuskaitomas

atzalynasit
156 2024-04-22 Turinio auditas Neutrali atzalynasit
159 2024-04-22 Specialusis pedagogas, logopedas Bendrieji reikalavimai atzalynasit
160 2024-04-22 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai atzalynasit
161 2024-04-22 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Tai yra dabartiniame puslapyje skyrelyje asmens duomenų apsauga

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

atzalynasit
163 2024-04-22 Savivalda Neutrali atzalynasit
164 2024-04-22 About us Rekomendacija

Kadangi mokykla dalyvauja tarptautiniuose projektuose, būtų šaunu ir naudinga turėti trumpą pristatymą anglų kalba.

Dovilė
166 2024-04-22 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Dovilė
168 2024-04-22 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Neteikia?

atzalynasit
171 2024-04-22 Priėmimas į progimnaziją Rekomendacija

Peržiūrėkite šį tekstą. Suplakta dau dalykų į vieną.

Šioje skiltyje turėtų būti empatiškas tekstas tėveliams su pažinksninia informaciją ką reikia atlikti, kad vaikas galėtų mokintis jūsų mokykloje. 

atzalynasit
172 2024-04-22 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

atzalynasit
174 2024-04-22 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

atzalynasit
175 2024-04-22 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar mokykla vykdo subjektų priežiūrą? Jei ne, taip ir parašysime.

atzalynasit
176 2024-04-22 Muziejus Neutrali

Atsakingo asmens

atzalynasit
183 2024-04-22 Tarptautinis projektas „Visualize your thinking – use pattern-based tools “Thinking maps” („Vizualizuok savo mąstymą, naudojant mąstymo įrankius „Mąstymo žemėlapius“) Rekomendacija

Tai paliekame kaip yra,

atzalynasit
184 2024-04-22 Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Rekomendacija

Šią informaciją idėjome pagal NŠA pageidavimus - suderinta.

atzalynasit
185 2024-04-22 Projektas „World universities to schools“ Neutrali atzalynasit
186 2024-04-22 Mokyklos baigimo rezultatai Neutrali atzalynasit
187 2024-04-22 Savęs įsivertinimas Neutrali atzalynasit
190 2024-04-22 Klasės valandėlių tvarkaraštis Neutrali atzalynasit
191 2024-04-22 Sveikos gyvensenos projektas ,,Metų ratas" Neutrali atzalynasit
192 2024-04-22 Sveikos gyvensenos projektas „Metų ratas“ ir tarptautinis solidarumo bėgimas „Gelbėkime vaikus“ Neutrali atzalynasit
193 2024-04-22 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Paslaugų aprašymas ir dokumentas nėra tas pats.

atzalynasit
194 2024-04-22 Vadovų pareigybių paskirstymas Neutrali

Numeracija sutvarkyk.

atzalynasit
195 2024-04-22 Mokinių uniformos Neutrali Dovilė
196 2024-04-22 Neformaliojo švietimo tvarkaraštis Neutrali atzalynasit
201 2024-04-22 Sertifikuota „Olweus“ vardo mokykla Neutrali atzalynasit
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
79 2024-04-22 Apie progimnaziją Rekomendacija

Tekstas buvo rašytas prie direktorės, dabar direktorius. Pažiūrėkite ar daugiau nereikia ko pataisyti, papildyti.

atzalynasit
87 2024-04-22 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

atzalynasit
107 2024-04-22 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Turėtų būti jau ir naujesnių ketvirčių ataskaitų

atzalynasit
162 2024-04-22 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

    
Ar turite ką papildyti?

atzalynasit
165 2024-04-22 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Nuostatuose bibliotekos vedėja minima, kaip tiesioginiame mokynių ugdyme dalyvaujantis asmuo, o svetainėje neradome jokios informacijos.

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

atzalynasit
197 2024-04-22 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

atzalynasit
198 2024-04-22 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

atzalynasit
199 2024-04-22 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

atzalynasit
200 2024-04-22 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

atzalynasit
202 2024-04-22 STEAM ugdymas Neutrali atzalynasit
203 2024-04-22 STEAM komanda Neutrali atzalynasit
204 2024-04-22 Dokumentai Neutrali atzalynasit
205 2024-04-22 Ekskursijos, išvykos Neutrali atzalynasit
206 2024-04-22 Renginiai Neutrali atzalynasit
207 2024-04-22 Pamokos Neutrali atzalynasit
208 2024-04-22 Mąstymo mokykla Neutrali atzalynasit
209 2024-04-22 Mąstymo mokyklos komanda Neutrali atzalynasit
210 2024-04-22 Dokumentai Neutrali atzalynasit
211 2024-04-22 Apie mąstymo mokyklą Neutrali atzalynasit
212 2024-04-22 Mąstymo įrankiai Neutrali atzalynasit
213 2024-04-22 Mokinių darbai Neutrali atzalynasit
214 2024-04-22 Kita Neutrali atzalynasit
215 2024-04-22 De Bono kepurėlės Neutrali atzalynasit
216 2024-04-22 Mąstymo įpročiai Neutrali atzalynasit
217 2024-04-22 Mąstymo žemėlapiai Neutrali atzalynasit
218 2024-04-22 Mąstymo raktai Neutrali atzalynasit
219 2024-04-22 Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimas Neutrali atzalynasit
220 2024-04-22 UTA komandos sudėtis Neutrali atzalynasit
221 2024-04-22 UTA veiksmų planas Neutrali atzalynasit
222 2024-04-22 UTA dokumentai Neutrali atzalynasit
224 2024-04-22 Naudingos nuorodos Neutrali atzalynasit
225 2024-04-22 Elektroninis moksleivio pažymėjimas (EMP) Neutrali atzalynasit
226 2024-04-22 Karjeros specialistas Neutrali Dovilė
227 2024-04-22 Priešmokyklinis ugdymas Neutrali atzalynasit
32 2022-03-01 1,2% parama Rekomendacija

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Dovilė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-04-22 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
g) Banerius sukelti

 

atzalynasit
2 2024-04-22 Administracija Bendrieji reikalavimai

Robertos CV bus?

atzalynasit
4 2024-04-22 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Dovilė
6 2024-04-22 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali atzalynasit
7 2024-04-22 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai atzalynasit
8 2024-04-22 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai atzalynasit
9 2024-04-22 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai atzalynasit
11 2024-04-22 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

2018 metų mokyklos taryba gal naujesni turite?

atzalynasit
12 2024-04-22 Pasiekimai Neutrali atzalynasit
18 2024-04-22 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.Tvarkaraštis yra įdėtas tituliniame prie tvarkaraščių.Galite iš ten perkelti.

atzalynasit
19 2024-04-22 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai atzalynasit
21 2024-04-22 Psichologas Bendrieji reikalavimai Dovilė
22 2024-04-22 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai atzalynasit
23 2024-04-22 Visuomenės sveikatos specialistas Bendrieji reikalavimai Dovilė
27 2024-04-22 Paslaugos Bendrieji reikalavimai atzalynasit
28 2024-04-22 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Patys organizuojate maitinimą ar yra paslaugos tiekėjas?

Atsakingas asmuo kas?

atzalynasit
30 2024-04-22 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai atzalynasit
34 2024-04-22 Ugdymas Neutrali atzalynasit
35 2024-04-22 Ugdymo organizavimas Neutrali atzalynasit
40 2024-04-22 Visos dienos mokykla Bendrieji reikalavimai atzalynasit
41 2024-04-22 Projektinė veikla Neutrali atzalynasit
43 2024-04-22 Aktualu mokiniams Neutrali atzalynasit
44 2024-04-22 Aktualu mokytojams Neutrali atzalynasit
45 2024-04-22 Aktualu tėvams Neutrali atzalynasit
46 2024-04-22 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai atzalynasit
47 2024-04-22 Nuostatai, tvarkos, taisyklės Bendrieji reikalavimai atzalynasit
52 2024-04-22 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Turėtų būti jau ir naujasnių ketvirčių ataskaitų

atzalynasit
53 2024-04-22 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

atzalynasit
54 2024-04-22 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Turite?

atzalynasit
55 2024-04-22 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai atzalynasit
56 2024-04-22 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

atzalynasit
62 2024-04-22 Progimnazija Neutrali atzalynasit
63 2024-04-22 Vizija, misija, vertybės ir filosofija Neutrali atzalynasit
64 2024-04-22 Progimnazijos himnas Rekomendacija

Būtų šaunu nurodyti himno autorius.

Yra galimybė patalpintia audio įrašą, jei turite tokį.

atzalynasit
68 2024-04-22 Tvarkaraščiai Neutrali atzalynasit
74 2024-04-22 Nuorodos Bendrieji reikalavimai atzalynasit
77 2024-04-22 Versija neįgaliesiems Neutrali atzalynasit
78 2024-04-22 Svetainės medis Neutrali atzalynasit
79 2024-04-22 Apie progimnaziją Rekomendacija

Tekstas buvo rašytas prie direktorės, dabar direktorius. Pažiūrėkite ar daugiau nereikia ko pataisyti, papildyti.

atzalynasit
82 2024-04-22 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali atzalynasit
83 2024-04-22 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai atzalynasit
86 2024-04-22 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai atzalynasit
87 2024-04-22 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

atzalynasit
104 2024-04-22 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai atzalynasit
107 2024-04-22 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Turėtų būti jau ir naujesnių ketvirčių ataskaitų

atzalynasit
114 2024-04-22 Civilinė sauga Rekomendacija

Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.

Daugiau mokyklų turi šią skiltį, nei neturi. Mūsų žiniomis tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

atzalynasit
115 2024-04-22 Progimnazijos simboliai Neutrali atzalynasit
116 2024-04-22 Tradiciniai renginiai Rekomendacija

Čia paprastai būna einamųjų mokslo metų renginių sąrašas.

atzalynasit
118 2024-04-22 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai atzalynasit
123 2024-04-22 Bendradarbiavimas Rekomendacija

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

atzalynasit
124 2024-04-22 1–4 kl. mokinių pamokų tvarkaraštis Neutrali atzalynasit
125 2024-04-22 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Pateikta Dovilei sutvarkyti

atzalynasit
126 2024-04-22 5–8 kl. mokinių pamokų tvarkaraštis Neutrali atzalynasit
129 2024-04-22 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

atzalynasit
130 2024-04-22 Slapukų politika Neutrali atzalynasit
133 2024-04-22 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

atzalynasit
134 2024-04-22 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymą ir dokumentas nėra tas pats.

Parašykite du įžanginius sakinius
 

atzalynasit
145 2024-04-22 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

atzalynasit
155 2024-04-22 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Suvienodinkime kabinetų rašymo formatą

133 kab.

toks formatas geriausiai nuskaitomas

atzalynasit
156 2024-04-22 Turinio auditas Neutrali atzalynasit
159 2024-04-22 Specialusis pedagogas, logopedas Bendrieji reikalavimai atzalynasit
160 2024-04-22 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai atzalynasit
161 2024-04-22 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Tai yra dabartiniame puslapyje skyrelyje asmens duomenų apsauga

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

atzalynasit
162 2024-04-22 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

    
Ar turite ką papildyti?

atzalynasit
163 2024-04-22 Savivalda Neutrali atzalynasit
164 2024-04-22 About us Rekomendacija

Kadangi mokykla dalyvauja tarptautiniuose projektuose, būtų šaunu ir naudinga turėti trumpą pristatymą anglų kalba.

Dovilė
165 2024-04-22 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Nuostatuose bibliotekos vedėja minima, kaip tiesioginiame mokynių ugdyme dalyvaujantis asmuo, o svetainėje neradome jokios informacijos.

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

atzalynasit
166 2024-04-22 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Dovilė
168 2024-04-22 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Neteikia?

atzalynasit
171 2024-04-22 Priėmimas į progimnaziją Rekomendacija

Peržiūrėkite šį tekstą. Suplakta dau dalykų į vieną.

Šioje skiltyje turėtų būti empatiškas tekstas tėveliams su pažinksninia informaciją ką reikia atlikti, kad vaikas galėtų mokintis jūsų mokykloje. 

atzalynasit
172 2024-04-22 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

atzalynasit
174 2024-04-22 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

atzalynasit
175 2024-04-22 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar mokykla vykdo subjektų priežiūrą? Jei ne, taip ir parašysime.

atzalynasit
176 2024-04-22 Muziejus Neutrali

Atsakingo asmens

atzalynasit
183 2024-04-22 Tarptautinis projektas „Visualize your thinking – use pattern-based tools “Thinking maps” („Vizualizuok savo mąstymą, naudojant mąstymo įrankius „Mąstymo žemėlapius“) Rekomendacija

Tai paliekame kaip yra,

atzalynasit
184 2024-04-22 Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Rekomendacija

Šią informaciją idėjome pagal NŠA pageidavimus - suderinta.

atzalynasit
185 2024-04-22 Projektas „World universities to schools“ Neutrali atzalynasit
186 2024-04-22 Mokyklos baigimo rezultatai Neutrali atzalynasit
187 2024-04-22 Savęs įsivertinimas Neutrali atzalynasit
190 2024-04-22 Klasės valandėlių tvarkaraštis Neutrali atzalynasit
191 2024-04-22 Sveikos gyvensenos projektas ,,Metų ratas" Neutrali atzalynasit
192 2024-04-22 Sveikos gyvensenos projektas „Metų ratas“ ir tarptautinis solidarumo bėgimas „Gelbėkime vaikus“ Neutrali atzalynasit
193 2024-04-22 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Paslaugų aprašymas ir dokumentas nėra tas pats.

atzalynasit
194 2024-04-22 Vadovų pareigybių paskirstymas Neutrali

Numeracija sutvarkyk.

atzalynasit
195 2024-04-22 Mokinių uniformos Neutrali Dovilė
196 2024-04-22 Neformaliojo švietimo tvarkaraštis Neutrali atzalynasit
197 2024-04-22 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

atzalynasit
198 2024-04-22 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

atzalynasit
199 2024-04-22 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

atzalynasit
200 2024-04-22 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

atzalynasit
201 2024-04-22 Sertifikuota „Olweus“ vardo mokykla Neutrali atzalynasit
202 2024-04-22 STEAM ugdymas Neutrali atzalynasit
203 2024-04-22 STEAM komanda Neutrali atzalynasit
204 2024-04-22 Dokumentai Neutrali atzalynasit
205 2024-04-22 Ekskursijos, išvykos Neutrali atzalynasit
206 2024-04-22 Renginiai Neutrali atzalynasit
207 2024-04-22 Pamokos Neutrali atzalynasit
208 2024-04-22 Mąstymo mokykla Neutrali atzalynasit
209 2024-04-22 Mąstymo mokyklos komanda Neutrali atzalynasit
210 2024-04-22 Dokumentai Neutrali atzalynasit
211 2024-04-22 Apie mąstymo mokyklą Neutrali atzalynasit
212 2024-04-22 Mąstymo įrankiai Neutrali atzalynasit
213 2024-04-22 Mokinių darbai Neutrali atzalynasit
214 2024-04-22 Kita Neutrali atzalynasit
215 2024-04-22 De Bono kepurėlės Neutrali atzalynasit
216 2024-04-22 Mąstymo įpročiai Neutrali atzalynasit
217 2024-04-22 Mąstymo žemėlapiai Neutrali atzalynasit
218 2024-04-22 Mąstymo raktai Neutrali atzalynasit
219 2024-04-22 Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimas Neutrali atzalynasit
220 2024-04-22 UTA komandos sudėtis Neutrali atzalynasit
221 2024-04-22 UTA veiksmų planas Neutrali atzalynasit
222 2024-04-22 UTA dokumentai Neutrali atzalynasit
224 2024-04-22 Naudingos nuorodos Neutrali atzalynasit
225 2024-04-22 Elektroninis moksleivio pažymėjimas (EMP) Neutrali atzalynasit
226 2024-04-22 Karjeros specialistas Neutrali Dovilė
227 2024-04-22 Priešmokyklinis ugdymas Neutrali atzalynasit
32 2022-03-01 1,2% parama Rekomendacija

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Dovilė

Audito nr. Data Failo pavadinimas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą Atsakingas asmuo
001 2023-12-01 12:02:00 Darbo apmokėjimo sistema atzalynasit -
002 2024-01-18 12:00:00 2023 m. ataskaita atzalynasit -