Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija

Sertifikuota „Olweus“ vardo mokykla

„Olweus“ patyčių prevencijos programa

Nuo 2009 metų pradžios mokykla dalyvauja „Olweus“ patyčių prevencijos programoje (OPPP). Kas tai yra „Olweus“ programa?

Norvegijoje sukurta ir jos autoriaus bei patyčių tyrimų pradininko ir eksperto prof. Dau Olweus vardu pavadinta programa 2008 m. atkeliavo ir į Lietuvos mokyklas. D.Olweus tyręs agresyvių vaikų elgesį Norvegijoje, sukūrė ir pagrindė savo teorijas apie patyčių mitus ir realybę. „Olweus“ programa buvo ir tebėra sėkmingai taikoma Norvegijos, JAV, Švedijos, Islandijos, Anglijos, Škotijos, Airijos, Olandijos, Vokietijos, Australijos, Japonijos mokyklose.
„Olweus“ programa yra įgyvendinama bendrojo lavinimo mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Programos tikslas – mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

Olweus programos mokykloje įgyvendinimas buvo sėkmingai baigtas ir nuo 2011 m. mokykla pradėjo dalyvauti kitoje šios programos dalyje  – Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemoje (OPKUS). Mūsų veiklos rezultatus kas du metai vertina auditoriai, ir džiugu, kad suteikiamas OLWEUS MOKYKLOS vardas įrodo – einame teisinga linkme.

Galime pasidžiaugti, kad kiekvienais metais vykdomos mokinių apklausos rezultatai rodo, kad mokinių patyčių kiekis pastoviai mažėja, o mokiniai vis dažniau išdrįsta apie tai papasakoti suaugusiems. Tačiau mokytojų, specialistų, visų darbuotojų ir administracijos įgytas žinias ir įgūdžius reikia palaikyti ir toliau ugdyti. Patyčių prevencijos darbas mokykloje turi nuolat prisitaikyti prie mokyklos struktūrinių pokyčių, jaunimo kultūros kaitos. Tai yra ilgalaikė veikla, to siekiant ir buvo sukurta Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS), kurios diegimas yra svarbus indėlis siekiant aukštos kokybės ir gerų rezultatų patyčių prevencijos darbe bei kuriant gerą psichologinį klimatą mokykloje.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro 2021–06–18 išduotas pažymėjimas Nr. OM10.5–14 reglamentuoja, kad mūsų progimnazija įdiegė Olweus patyčių prevencijos programą, 2021 m. pavasarį penktą kartą buvo sertifikuota ir jai suteiktas OLWEUS MOKYKLOS VARDAS. Šis sertifikavimo patvirtinimas galioja 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metams.

„Olweus“ programos koordinatorius progimnazijoje yra anglų k. mokytoja metodininkė Genutė Akelaitienė, instruktorius – socialinė pedagogė ekspertė Daiva Šabūnienė

Mokyklos taisyklės prieš patyčias:

 • mes nesityčiosime iš kitų,
 • mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi,
 • mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti,
 • jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems ir mokykloje, ir namuose.

Kas yra patyčios?

Patyčios – tai, kai kas nors nuolat ir tyčia atlieka kitą asmenį, kuriam sunku pačiam apsiginti, skaudinančius veiksmus arba žemina žodžiais (persekioja).

Patyčios gali pasireikšti įvairiais būdais:

 • žodiniu užgauliojimu;
 • socialiniu atstūmimu ir atskyrimu nuo grupės;
 • fizinėmis priekabėmis;
 • užgauliojimu skleidžiant melagingas apkalbas, apgaudinėjant;
 • pinigų ar daiktų atėmimu bei daiktų gadinimu;
 • grasinant arba priverčiant kaip nors elgtis ar ką nors daryti;
 • užgauliojimu dėl rasės;
 • seksualiniu priekabiavimu;
 • kibernetiniu priekabiavimu (siunčiant užgaulaus turinio žinutes internetu ar mobiliuoju telefonu).

Vienas pagrindinių  OPPP siekių yra sukurti saugią ir rūpestingą aplinką klasėje bei mokykloje, kurioje nebūtų vietos patyčioms. Vienas iš svarbiausių būdų, kuriais galima to pasiekti, yra supažindinimas su keturiomis taisyklėmis, kurių visi turėtumėme laikytis.

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30