Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija

Konsultacijų teikimo tvarkaraštis

Konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų ir norintiems pagerinti mokymosi pasiekimus, grafikas

Dalykas

Mokytojo pavardė

Konsultuojamos klasės

Savaitės diena

Laikas

Kabinetas

Lietuvių k.

D. Žaunerūnaitė

5-6

antradienis

13.50-14.35

313

V. Radzevičiūtė

7-8

ketvirtadienis

13.50-14.35

319

Matematika

D. Šedienė

5-6

trečiadienis

13.50-14.35

207

D. Šedienė

7-8

penktadienis

13.50-14.35

207

Anglų k.

V. Daugirdaitė

5

ketvirtadienis

13.50-14.35

305