Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija

Konsultacijų teikimo tvarkaraštis

Konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų ir norintiems pagerinti mokymosi pasiekimus, grafikas 2023–2024 m. m.

Dalykas

Mokytojo pavardė

Konsultuojamos klasės

Savaitės diena

Laikas

Kabinetas

Lietuvių k.

A. Aleknienė

5–6

trečiadienis

13.50–14.35

317

V. Radzevičiūtė

7–8

penktadienis

13.50–14.35

319

Matematika

V. Kazlauskienė

5–6

antradienis

13.50–14.35

203

V. Kazlauskienė

7–8

trečiadienis

13.50–14.35

203