Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija
Aktualijos
Vasario 6-9 dienomis progimnazijos mokytojos D. Karčiauskė, G. Jurkutė, D. Žaunerūnaitė, G...
Kviečiame į atvirų durų dieną
VDU studentė Monika integruotos anglų kalbos pamokos metu supažindino 5d, 5b klasių mokini...
Sausio 12 dienos vakarą 3c klasės mokiniai su tėveliais, sesėmis, broliais, augintiniais r...
Sausio 5d. progimnazijos mokytojai ir administracijos atstovai vyko į Vilniaus Gedimino te...
VDU „Atžalyno“ progimnazija kviečia būsimuosius pirmokus ir jų tėvelius į ATVIRŲ DURŲ DIEN...
2a, 2b, 2c klasių mokiniai, lankantys tikybą, dalyvavo STEAM veikloje , naudodami ant...
Lapkričio 29  ir 30 dienomis progimnazijoje lankėsi darželių „Tukas“, „Želmenėlis“, „...
8c kl mokinių STEAM kelionė į Vilnių, kur lankėsi MMo muziejuje, "Lumina" parke.
Gruodžio1 dieną išplėstiniame Metodinės tarybos posėdyje buvo aptariamas ugdymo turinio at...
Artėjant Visų Šventųjų Šventei, Kauno arkivyskupijos muziejuje Kauno širdyje - senamiestyj...