Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija

Aštuntokų išvyka į Lietuvos kariuomenės Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalioną

Rugsėjo 30d. 8c klasė vyko į edukacinę STEAM išvyką į Lietuvos kariuomenės Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalioną, kur vyko atvirų durų diena. Mokiniai ne tik galėjo susipažinti su demonstruojama karine technika, bet ir susipažino su penkių kuopų vykdomomis veiklomis ir patys jas išbandė. Atliko įvairias matematines užduotis, sprendė galvosūkius, titnago pagalba bandė užkurti laužą, tvarstė ligoniams žaizdas, po to gabeno juos ant neštuvų į medicino. punktą, atliko karinius veiksmus su įvairia ginkluote nuo pistoleto iki granatsvaidžio, važiavo su tikru tanku ir šarvuočiu, anglų kalba klausė instruktažą apie karinio šarvuočio parengimą tikrai kovai ir patys bendraudami anglų kalba su svečiais iš Didžiosios Britanijos ir JAV, atliko užduotį šarvuočio viduje, išbandė karo policijos visureigį ir netgi patys kalbėjo per raciją. Patyriminiai įspūdžiai liko dideli, o grįžtamasis ryšys  su stipria emocija, neišblęstančia šypsena ir įgyta realia patirtimi.

Nepamirškite padėkoti autoriui