Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija

Universitete vyko VDU mokyklų tinklo konferencija

  • Paskelbė : Mindaugas
  • Paskelbta: 2021-12-17
  • Kategorija: Konferencijos

Gruodžio 9 d., ketvirtadienį, vyko VDU mokyklų tinklo konferencija, kurioje buvo dalinamasi patirtimi ir pristatomi tinkle esančių mokyklų išskirtinumai, kalbant apie ugdymo inovacijas ir naujoves. Konferencijoje dalyvavo VDU „Rasos“ gimnazijos, VDU Ugnės Karvelis gimnazijos, VDU „Atžalyno“ progimnazijos, VDU Klasikinio ugdymo mokyklos, VDU licėjaus „Sokratus“ vadovai ir atstovai.

Mokyklos pristatė ir aptarė ugdymo naujovių principus, socialinio emocinio ugdymo, mąstymo koncepcijų vystymo bei mokyklos strategijų kūrimą. Taip pat mokyklos daug dėmesio skyrė kūrybiškumo ir technologinių bei socialinių inovacijų sinergijai mokymo(si) procese, integruoto ugdymo koncepcijos plėtojimui. Buvo aptartas ir skaitmeninių kompetencijų ugdymas – šiuolaikinės ugdymo aplinkos, skaitmeninių išteklių kūrimas ir taikymas.

„Universitetas jau prieš dešimtmetį įvertino savo, kaip žinių ir inovacijų kūrėjo, vaidmens svarbą visuomenei, įsteigęs pirmąją VDU vardo gimnaziją. Prieš kelerius metus nusprendus imtis atsakomybės rengti šalies pedagogus, šio vaidmens svarba dar labiau sustiprėjo. Šiai dienai jau galime kalbėti apie VDU mokyklų tinklą, kurį sudaro 5 švietimo įstaigos, kurios labai unikalios ir skirtingos, tačiau visas jas vienija tos pačios vertybės, požiūris į ugdymo kaip asmeninės kiekvieno vaiko  pažangos procesą, mikroklimato, grįsto partneryste ir pasitikėjimu, kūrimas. Matome didžiulę prasmę taikyti Artes Liberales principus ir mokyklose bei diegti Universitete sukurtas inovacijas“, – sako VDU Studijų prorektorė dr. Simona Pilkienė.

Visų tinklo mokyklų vadovai sutarė, kad ieškant inovatyvių sprendimų ir diegiant inovacijas labai svarbu bendrystė, dalinimasis patirtimi. Tinklaveikos, o ne konkurencijos principu veikiančios mokyklos, su Universiteto nuolatine parama, gali drąsiai imtis drąsių sprendimų ir tapti lyderėmis atliepiant šiandieninius iššūkius.

„VDU siekia didinti tinkle esančių mokyklų galimybes užtikrinti kokybišką kiekvieno vaiko ugdymą, tobulinant jo turinį ir mokytojų kompetencijas“, – teigia VDU mokyklų tinklo koordinavimo vadovas dr. Mindaugas Norkevičius. Pasak jo, VDU sukūrė mokyklų tinklą atsižvelgdamas į tai, kad mokyklai ir universitetui tenka didelė atsakomybė – ugdyti sąmoningą, pilietiškai ir politiškai atsakingą asmenį, kuriam tarnystė žmonijai taptų gyvenimo prasme.

Universitete vyko VDU mokyklų tinklo konferencija | VDU

Nepamirškite padėkoti autoriui